Direct naar de content
icon search white
BAG berichten

iVerblijfsobject - portfolio en leverdata

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. De basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeenten. Deelname aan deze basisregistratie is verplicht voor alle overheidsorganen in Nederland. Zo is ook de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan de BAG gekoppeld.

Portfolio en leverdata

Het basispakket is te gebruiken vanaf release 4.1
Met het basispakket voert de gemeente de mutaties handmatig door. Dit betekent dat de BAG beheerder de mutatie doorgeeft aan de medewerker van burgerzaken. Die kan vervolgens handmatig een mutatie starten in iBurgerzaken. Vervolgens worden de benodigde gegevens door de medewerker ingevuld en verwerkt. Deze processen zijn allemaal ontwikkeld en in pilot. De verwachting is dat deze functionaliteit gebruikt kan worden vanaf release 4.1 door alle gemeenten. Deze release staat gepland voor 4 juni 2021.

Het extra pakket is te gebruiken vanaf release 4.2
Het extrapakket maakt het gemakkelijker voor gebruikers. In dit pakket zit de koppeling met Digilevering en de automatische verwerking van processen. De ontvangen BAG-mutaties worden door iBurgerzaken ontvangen en geanalyseerd. Vervolgens legt iBurgerzaken een dossier aan en zal deze, indien mogelijk en gewenst, geautomatiseerd afhandelen. Gemeente Helmond is pilot voor deze functionaliteit. Zij zijn inmiddels live met de koppeling zodat de functionaliteit getest kan worden. De vervolgstap is om de kwartiermakers live te brengen tijdens release 4.1. Vervolgens kan deze functionaliteit uitgerold worden vanaf release 4.2 bij alle klanten. Deze release staat gepland voor 6 augustus 2021.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Manager Grote Gemeenten
Engelbert Wijnhoven