Direct naar de content
icon search white
BAG berichten

iVerblijfsobject - het product

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. De basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeenten. De basisregistratie kent zowel administratieve informatie (adres, huisnummer, woonplaats), geografische informatie van de adressen en gebouwen als onder andere het gebruiksdoel, oppervlak, de pandstatus en het bouwjaar van de objecten. Deelname aan deze basisregistratie is verplicht voor alle overheidsorganen in Nederland. Zo is ook de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan de BAG gekoppeld.

BAG-mutaties snel en overzichtelijk verwerkt

Wijzigen doorgevoerd in de BAG hebben soms gevolgen voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen. Met iVerblijfsobject kun je deze mutaties, indien gewenst en mogelijk, geheel geautomatiseerd inlezen en verwerken in de BRP.

iBAG ontlast daardoor jouw organisatie. Het beperkt de administratieve rompslomp en zorgt voor geautomatiseerde afhandeling en dossiervorming. En uiteraard stellen we de burger(s) op de hoogte.

iVerblijfsobject.jpg

Automatische verwerking

iVerblijfsobject zorgt ervoor dat mutaties die zijn doorgevoerd in de BAG automatisch overgenomen kunnen worden op de persoonslijst (PL) van bewoners; een automatische ‘groene’ infrastructurele verwerking. Denk hierbij aan het wijzigen van een straatnaam, het ontstaan van een nieuw adres, een samenvoeging van adressen, et cetera.

Een concreet voorbeeld: een vernummering van een adres. Nummer 1 wordt bijvoorbeeld 1a. Dan kunnen de huidige bewoners gewoon ‘overgezet’ worden. Zij krijgen automatisch de aanpassing op de persoonslijst en worden hierover geïnformeerd.

Beoordeling door medewerker (werklijst)

Uiteraard blijven er situaties waarbij de beoordeling door een burgerzakenmedewerker nodig is. Dan verschijnt automatisch een zaak op de werklijst.

Een concreet voorbeeld: een splitsing van een pand. In dat geval dient de medewerker te bepalen welke personen op welke adres gaan wonen, voordat de PL kan worden aangepast.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Manager Grote Gemeenten
Engelbert Wijnhoven