Direct naar de content
icon search white
Roadmaps iBurgerzaken

Het product iBurgerzaken

Er is veel behoefte aan duidelijkheid in de stappen die we met iBurgerzaken (willen) zetten. Vandaar dat we de ‘Roadmap iBurgerzaken product’ presenteren. Meer informatie over deze roadmap en de producten en procesinnovaties die hierop staan vind je op deze website.

Procesinnovatie is meer dan techniek

Om als gemeente klantvriendelijker, sneller, digitaler en/of goedkoper te blijven ‘produceren’ binnen Burgerzaken is het zaak te blijven innoveren. En daar denken wij vanuit PinkRoccade Publiekszaken uiteraard in mee. Samen met de kwartiermakergemeenten en onze partners ontwikkelen we daarom continu nieuwe apps en koppelingen.

Dit zijn oplossingen die gericht zijn op toegevoegde waarde voor de burger of de medewerker/het management. En het mooie is, deze procesinnovaties en technologische ontwikkelingen maken discussies los binnen gemeenten… Deze inhoud vormt de trigger om nog eens goed na te denken over zaken die eigenlijk niets met techniek te maken hebben. Sterker nog, ineens gaat het niet alleen meer over software, maar om toegevoegde waarde. En juist daarvoor kun jij deze Roadmap en het Meerjarenplan gebruiken; ga vandaag nog het gesprek aan binnen jouw gemeente en nodig ons uit om daar bij te zijn als je dat helpt!

Roadmap-201910.jpg

Roadmap iBurgerzaken product

De ‘Roadmap iBurgerzaken product’ die we hier presenteren is van Q1-2019. Deze is opgesteld nadat we ons innovatieprogramma bijstelden. Deze roadmap kenmerkt zich door:

 • Verdere innovaties op basis van iBurgerzaken waardoor jouw investering is gewaarborgd voor de lange termijn. We gaan voor lifetime partnership Burgerzaken.
 • Apps op basis van toegevoegde waarde voor de gemeente, hetzij via selfservice voor de burger, hetzij via gebruikersgemak voor de medewerker. Ons doel is blije burgers en blije medewerkers.
 • Innovaties doen we altijd met kwartiermakers in co-creatie en daarbij gaan we uit van de laatste technologische en mobiele mogelijkheden, gericht op de vraag van de toekomstige burger.
 • Wederom is ons beleid NIET afhankelijk te zijn van “onzekere” landelijke ontwikkelingen. iBurgerzaken kent zijn eigen roadmap. Indien wetgeving komt of de landelijke projecten succesvol zijn, sluiten we daarop aan. Dit krijgt dan volledige steun van ons.
 • De roadmap richt zich dat gemeenten stapsgewijs volledig iBurgerzaken gaan gebruiken en derhalve niet meer afhankelijk zijn van Cipers. Dat doen we in 4 stappen:
 1. 2017: Burgers worden volledig bediend met iBurgerzaken (selfservice);
 2. 2018: Medewerkers aan de frontoffice (balie, telefoon en afspraken) werken volledig met iBurgerzaken;
 3. 2019: Medewerkers backoffice werken volledig met iBurgerzaken (denk aan actualiseringen en correcties);
 4. 2020 en verder: Ook de applicatiebeheerder wat betreft de database en het landelijk berichtenverkeer werken volledig met iBurgerzaken. De keuze die we dan gaan maken is afhankelijk van een aantal factoren:
  1. Ontwikkeling modernere versie van het berichtenverkeer vanuit het landelijk initiatief GVRP (VNG) en/of het ministerie;
  2. Aansluiten op de landelijke ontwikkelingen met koppelvlakken;
  3. Een eigen oplossing voor berichtenverkeer en persoonsgegevens binnen iBurgerzaken.

Wat is jouw meerjarenplan?

Welke invloed hebben al deze procesinnovaties en technologische ontwikkelingen op jouw gemeente? Met het Meerjarenplan maken we dat graag inzichtelijk. Onze accountmanager komt graag bij je langs voor het gesprek.

Deel via:

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7442