Direct naar de content
icon search white
Publiekszaken

Van droom naar werkelijkheid

In 2015 startten we met de ontwikkeling van ons droombeeld. De hoofdvraag: “Hoe zien wij de toekomst van de gemeentelijke dienstverlening?”. Deze invuloefening doen we PinkRoccade Local Government breed en met focus op de verschillende domeinen. En daarbij betrekken we uiteraard verschillende vooruitstrevende gemeenten alsook andere partners (leveranciers en belangenverenigingen).

Onze droom in één oogopslag

Onderstaand de droom gevisualiseerd over de tijdslijnen vanuit medewerkersperspectief en burgerperspectief. En gezien vanuit de aspecten dienstverlening, gegevens en identiteit. Op basis hiervan innoveren we, en dat zie je terug in onze innovatiekalender. En stellen we graag samen met elke gemeente een meerjarenbegroting op.

Worden onze dromen werkelijkheid?

In ons droombeeld gaat de mobiele telefoon een belangrijke plaats in nemen als we het hebben over het burgerportaal, de regie op eigen gegevens en ook de identificatie van de burger. Dit gaat volgens ons verder dan mijn.overheid.nl. Dit is plaats- en tijdonafhankelijk. Onze focus ligt hierbij op selfservice voor en door de burger en bedieningsgemak/procesoptimalisatie voor de medewerkers. Tegelijkertijd is de werkelijkheid ook dat de (Europese) wetgeving en de landelijke overheidsontwikkelingen zoals Common Ground het tempo bepalen. Partnership met andere vooruitstrevende gemeenten en leveranciers zijn daarom randvoorwaarden om ver(der) te komen. Innovaties en het vertalen van onze dromen naar de werkelijkheid vragen veel van medewerkers. Van onze medewerkers en van de medewerkers van de gemeenten. Elke betrokken organisatie moet er 100% achter staan en de medewerkers met lef vooral ondersteunen of zelfs aanmoedigen.

Deel via:

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers