Direct naar de content
icon search white
13 februari 2017 - Persberichten

200ste gemeente succesvol aangesloten op landelijk WOZ-waardeloket

Persbericht

1 februari 2017

 

 

De Wolden en Hoogeveen succesvol aangesloten op landelijk WOZ-waardeloket

 

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen zijn succesvol aangesloten op het landelijke WOZ-waardeloket. Met deze aansluiting kunnen inwoners op ieder gewenst moment de WOZ-waarde van hun woning bekijken. Wethouders Jan ten Kate en Anno Wietze Hiemstra zijn blij met deze extra vorm van dienstverlening: ‘Met de aansluiting op het WOZ-loket bieden we onze inwoners de mogelijkheid om snel en eenvoudig hun WOZ-waarde online te raadplegen.’  

Het WOZ-waardeloket zorgt ervoor dat elke inwoner ook de WOZ-waarde van andere panden (in heel Nederland*) kan bekijken en vergelijken. De WOZ-waarden worden verzameld in een landelijke database ofwel landelijke voorziening en worden getoond in het WOZ-waardeloket. In dit loket kunnen burgers eenvoudig een woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning ingeven om de WOZ-waarde te zien.

Met de introductie van het WOZ-waardeloket is de kwaliteit van de WOZ-gegevens zodanig verzekerd dat inwoners de waarde van referentiepanden digitaal kunnen bekijken en afnemers WOZ-gegevens zonder verder onderzoek kunnen gebruiken. Zo gebruiken waterschappen de WOZ-gegevens voor de heffing van waterschapsfheffing, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor statistische rapportages en het bepalen van belastingcapaciteit en de Belastingdienst voor het voorinvullen van de Aangifte.

Het project ‘Het Oliemannetje’ helpt gemeenten knelpunten weg te nemen bij het aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Om gemeenten tijdig aan te sluiten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel en oud-voorzitter van de Waarderingskamer, als bestuurlijk aanjager aangesteld.

200e aansluiting

De Wolden is samen met Hoogeveen de 200e gemeente die succesvol aangesloten zijn op WOZ-waardeloket. De heer Jansen, alias ‘het Oliemannetje’, feliciteerde beide gemeenten met deze mijlpaal.

Pilot Voormelding 2017

In Hoogeveen en De Wolden loopt op dit moment tevens een pilot waarbij woningeigenaren in Ruinen en Hollandscheveld en eigenaren van bijna 500 winkelpanden verspreid over beide gemeenten een brief met een taxatieverslag ontvangen waarin de concept-WOZ-waarde 2017 van hun woning of winkelpand staat vermeld. Het doel van deze pilot is om inwoners eerder te betrekken bij het vaststellen van de WOZ-waarde, de dienstverlening naar de inwoner toe te verbeteren en het vertrouwen in de uitvoering van de WOZ te laten toenemen. Met inwoners die naar aanleiding hiervan hebben gereageerd, wordt een persoonlijke afspraak gemaakt om de concept-WOZ-waarde te bespreken. Wethouders Ten Kate en Hiemstra: ‘Eigenaren kunnen op basis van de gegevens die op het taxatieverslagen staan zien hoe de gemeente de voorlopige WOZ-waarde heeft vastgesteld. Eigenaren die van mening zijn dat de informatie zoals die op het taxatieverslag staat vermeld anders is, kunnen dit doorgeven aan de gemeente. Daarmee hopen en verwachten we het aantal bezwaren achteraf  te verminderen.’

* Nog niet alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op de landelijke voorziening. Wanneer en gemeente nog niet is aangesloten, dan zijn van deze gemeente de WOZ_waarden nog niet zichtbaar in het WOZ-waardeloket. De gemeente biedt dan wel een alternatieve wijze om WOZ-waarden van woningen te kunnen raadplegen.

_____________________________________________________________________

Meer informatie over het project Het Oliemannetje: www.ictu.nl/lvwoz

Meer informatie over het WOZ-waardeloket: www.woz-waardeloket.nl

Meer informatie over het aansluiten van gemeenten op de Landelijke Voorziening WOZ (inclusief een overzicht van welke gemeenten inmiddels zijn aangesloten): www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/aansluiten-gemeenten-lvwoz/

Deel via: