Direct naar de content
icon search white
5 januari 2016 - Nieuws

Zaakgericht werken in 2016

Zaakgericht werken is niet meer weg te denken uit het dagdagelijkse werk van de gemeente. Toch zijn er verschillen qua invulling en aanpak. Waar de ene gemeente kiest voor volledig zaakgericht werken op basis van een generiek model, kiest de andere gemeente voor een specifiek model waar processen worden ingericht op basis van efficiency.

Het mooie is om te zien dat beide modellen succesvol zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Bergen op Zoom waar zestien processen van kop tot staart zijn opgepakt en geoptimaliseerd met een besparing van meer dan 500.000 euro. Een geweldig resultaat natuurlijk!

Mooie ontwikkelingen in 2015

Als ik terugkijk naar 2015 zie ik een aantal mooie ontwikkelingen. Zo ben ik trots op onze nieuwe iDocumenten klanten die gekozen hebben om zaakgericht documenten op te slaan en te beheren. Op de introductie van de digitale handtekening waardoor de gemeente met een gekwalificeerde handtekening digitaal documenten kan ondertekenen. En natuurlijk ben ik ook trots op de integratie met iBurgerzaken, waardoor alle Burgerzaken processen zaakgericht verlopen. Ga maar na, bijna 50% van alle burgerprocessen zijn burgerzaken-gerelateerd. Met de integratie sla je dus in één keer een grote zaakgericht werken slag!

Verdere innovatie in 2016

2016 staat dan ook in het teken om de integratie met de vakspecifieke applicaties verder uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de integratie met iBabs waardoor het bestuurlijke besluitvormingsproces verder geoptimaliseerd wordt.

2016 betekent ook de start van iZaaksuite; 'the next generation' zaakgericht werken. Gemeente Opsterland gaat hier als kwartiermaker voorop. Zij heeft een duidelijk doel voor ogen: zaakgericht werken binnen de verschillende domeinen van de gemeentelijke organisatie vanuit een generiek model. 

Last but not least, betekent 2016 ook de start van iForms; een webintake waarbij de burger via zijn tablet alle aanvragen richting de gemeente kan doen. Waarbij alle benodigde informatie op een logische manier wordt gepresenteerd en gecontroleerd, zodat de werknemer van de gemeente de aanvraag snel kan verwerken. En dat alles in een look & feel en gebruiksgemak die past bij deze tijd! Ik zeg mooie vooruitzichten waar wij hard voor gaan werken.

Kortom spannende en leuke nieuwe ontwikkelingen in 2016, waarover ik jullie gedurende het jaar meer ga vertellen -onder andere via onze nieuwsbrieven- en bij zal gaan betrekken. Mocht u onze nieuwsbrief nog niet ontvangen, bekijk hier het archief en schrijf u direct in.

Nogmaals de beste wensen voor 2016 en zie ik uit naar een fantastisch en succesvol jaar!

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Publiekszaken
PinkRoccade_Jouke_Schrover_AS - Copy.png