Direct naar de content
icon search white
14 november 2019 - Nieuws

Wij ondertekenen het Manifest van Gebruiker Centraal

Hiermee beloven wij ons steentje bij te dragen aan een gebruiksvriendelijke online overheid, voor iedereen. Gebruiker Centraal wil dienstverlening verbeteren, drempels verlagen, kosten verlagen en fouten vermijden. Hier dragen wij graag aan bij! Ze dagen ons uit om te volgende principes te hanteren. Per principe lees je wat wij hier doen en gaan doen.

Zet de gebruiker centraal

PinkRoccade Local Government werkt vanuit co-creatie. Dit is de enige manier waarop wij onze software ontwikkelingen: samen met klanten. Samen met hen kijken wij naar hun behoeften en wensen. Tijdens het bouwen, kijken we steeds samen of de klant tevreden is. Zo niet, dan passen we het aan. Zij moeten het tenslotte gebruiken. Zo wordt ook iZaaksuite doorontwikkeld, samen met onze klanten. Zij bepalen de thema’s die wij gaan ontwikkelen. Op deze manier past iZaaksuite altijd bij de behoeften van onze klanten en dus gebruikers.

Wees pas tevreden als je gebruiker het is

Zoals je hierboven leest, ontwikkelen wij in co-creatie. Wanneer onze klant een bepaald onderdeel belangrijk vindt, ontwikkelen we deze als eerst. Wij zijn tevreden, als zij tevreden zijn.

Maak het eenvoudig voor de gebruiker

Begrijpelijk taal zit in onze genen. Wij trainen onze mensen intern op actief schrijven. Maar ook op het schrijven vanuit de lezer. Want je schrijft natuurlijk voor de lezer. Dus het is belangrijk dat hij of zij snap wat je wilt vertellen. Dit zie je terug in onze communicatie naar klanten maar ook in onze applicaties.

Wij zijn ons ervan bewust dat de veranderingen in de (online) maatschappij ook een andere manier van werken met zich meebrengt binnen de overheid. Door al die ontwikkelingen vinden wij het belangrijk dat wij de gebruikers van onze applicaties goed opleiden en continue kennis met elkaar blijven delen. Hierdoor spelen we samen in op de veranderingen waarbij wij ervan overtuigd zijn dat je dit positief terug ziet in de (online) dienstverlening richting burger.

Ga uit van feiten, niet van aannames

Wij baseren onze software op data en niet op gevoel. Bij ons klanttevredenheidsonderzoek gaan wij uit van harde data.

Wees transparant & deel je kennis

Kennisdeling vinden wij belangrijk. Door co-creatie motiveren wij klanten onderling om ook kennis te delen. Wij zijn transparant omdat wij de planning delen, maar ook vooral samen maken. Wij zijn sterk in wat we doen omdat we denken aan de klant van onze klant. Wij gaan dus een stapje verder. Wij willen niet alleen software maken voor gemeenten. Maar willen vooral de burger helpen. En dat doen we via de gemeente. Door te denken aan waar de burger naar op zoek is, kunnen we de gemeente beter helpen.

Maar wij stoppen niet hier. Op naar nog meer samenwerking! Wil jij een samenwerking met ons aangaan? Of heb jij een leuk idee voor ons? Laat het ons weten!

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Publiekszaken
PinkRoccade_Jouke_Schrover_AS - Copy.png