Direct naar de content
icon search white
10 april 2019 - Nieuws

Welkom in de wereld van… iKwijtschelding

De gemeentelijke aanslagen zijn weer opgelegd en de verzoeken voor kwijtschelding ‘druppelen’ binnen. Een goed moment om onze module iKwijtschelding onder de aandacht te brengen. Wij zetten de voordelen van de module graag voor je op een rij.

Door meer structuur handel je de kwijtscheldingsprocedure gestandaardiseerd af
Het begint al voor het opleggen van de aanslag. Met iKwijtschelding verwerk je snel en gepersonaliseerd de jaarlijkse kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau. Het bestand dat je retour ontvangt, lees je in en het systeem zet alle toewijzingen door naar ‘Heffen’. Deze personen ontvangen een nul-aanslag voor de tarieven waar kwijtschelding op mogelijk is. De personen die zijn getoetst, maar niet in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding, ontvangen een (gepersonaliseerde) brief. Indien van toepassing, vragen zij alsnog kwijtschelding aan. Hiervoor gebruiken ze het formulier dat is meegestuurd. Ook is het mogelijk het oordeel van het inlichtingenbureau te herzien. Afwijken van dit oordeel is ook mogelijk. Dit alles op een eenvoudige manier, met slechts enkele klikken.

Het systeem toetst ook of iemand nog een belang heeft in de gemeente. Is dit niet het geval, dan valt de automatische toets uit voor deze persoon. Denk hierbij aan personen die zijn overleden of verhuisd.

Efficiënter werken: in enkele stappen toetsen of iemand recht heeft op kwijtschelding
Voor de mensen die kwijtschelding achteraf aanvragen maakt de module een melding ‘Kwijtschelding achteraf’ aan. Dit speelt als een kwijtscheldingsverzoek plaatsvindt na de aanslagoplegging. Hiermee toets je in enkele stappen of iemand recht heeft op (gedeeltelijke) kwijtschelding. Op basis van het BSN bepaalt het systeem de (gezins)situatie op moment van de aanvraag. Kostendelers zijn eenvoudig mee te nemen in het verzoek. Alle aanslagen met kwijtschelding staan overzichtelijk weergegeven. Inclusief het openstaand bedrag. Dit is ook mogelijk over meerdere jaren. Het systeem berekent aan de hand van normbedragen en het huishoudtype of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt en voor welk percentage/bedrag.

Communicatie met het inlichtingenbureau is integraal opgenomen in de applicatie
De applicatie slaat alle correspondentie, zoals ontvangstbevestiging, verzoek om informatie en uitspraak, geordend op. Dit kan je vervolgens aan je zaak- en documentsysteem koppelen.

Meer overzicht door procesmatig en zaakgericht werken
Je ziet je aanvragen overzichtelijk terug. Daarnaast ontvang je assistentie bij het verwerken van de verzoeken. Ook met de managementrapportages houd je overzicht in het proces.


Kortom; je kwijtscheldingsproces van A tot Z procesmatig en zaakgericht afhandelen, met alle correspondentie op één plek opgeslagen. iKwijtschelding begeleid je door het proces en communiceert met afnemende applicaties.

Deel via: