Direct naar de content
icon search white
5 april 2018 - Nieuws

Volledigheid LV WOZ

Bronhouders leveren dagelijks WOZ-mutaties aan de LVWOZ. Terugkoppeling of de WOZ-mutaties volledig en correct zijn overgenomen krijgen bronhouders niet. Daardoor heeft de bronhouder geen zicht op de kwaliteit van ‘zijn’ WOZ-gegevens in de LV WOZ.

De oplossing: de module ‘LVWOZ Bevraging voor bronhouders’ van PinkRoccade Local Government.

1.   Inzicht in verschillen
Door de LV WOZ te bevragen geeft de module inzicht in verschillen in WOZ-gegevens tussen de lokale WOZ-administratie en de LV WOZ.
  
2.   Massaal en Incidenteel onderzoeken
De module biedt de mogelijkheid massaal WOZ-gegevens te controleren. Denk hierbij aan het controleren of alle nieuwe beschikte waarden zijn overgenomen in de LV WOZ. Incidenteel kunnen ook ‘losse’objecten gecontroleerd worden.
  
3.   Statusoverzicht (geplande) controles
De uit te voeren controles worden in het nieuwe tabblad 'Statusoverzicht
controles' van de LV WOZ monitor geplaatst. In dit tabblad is zichtbaar of de controle gepland, in uitvoering of uitgevoerd is. Ook is zichtbaar of de uitgevoerde controle verschillen in WOZ-gegevens tussen de lokale WOZ-administratie en de LV WOZ ontdekt heeft.
  
4.   Alle verschillen in één overzicht
Verschillen tussen lokale WOZ-gegevens en WOZ-gegevens in de LV WOZ worden in één overzicht getoond. Hierbij worden per uitgevoerde controle de gegevens uit de verschillende registraties op veldniveau naast elkaar geplaatst, zodat de verschillen tot op veldniveau beoordeeld kunnen worden.
  
5.   LV WOZ synchroniseren
De lokale WOZ-administratie is leidend voor de LV WOZ. Verschillen worden
opgelost door synchronisatieberichten naar de LV WOZ te sturen. Vanuit het statusoverzicht zijn objecten massaal en 'los' te selecteren, waarna met één
druk op de knop voor de gehele selectie de synchronisatieberichten verstuurd worden.
  
Deel via: