Direct naar de content
icon search white
12 november 2019 - Nieuws

Belangrijke tips voor de aanslagvervaardiging

De beschikkingen- en aanslagvervaardiging komt er weer aan. Om te zorgen dat het proces zo goed mogelijk verloopt, hebben wij een aantal tips voor je opgesteld. Deze zijn onderverdeeld in CiVision Heffen en CiVision Waarderen.

Tips CiVision Heffen

Tip 1: Begin op tijd met de aanslagvervaardiging en de voorbereidingen
Als je op tijd begint, is de kans kleiner dat de beoogde dagtekening in gevaar komt. Zo heb je meer tijd om zaken te herstellen als dat nodig is.

Tip 2: Laat na het inrichten een collega de verordeningen controleren
Een typefout is snel gemaakt. Draai na het inrichten van de verordening de opbrengstprognose (/CIVHF/OBPDEF). Op deze manier controleer je of de opbrengsten volgens verwachting zijn.

Tip 3: Controleer de peildatum van de verordening
Gebruiken jullie de licentie ‘Meerdere Belastingjaren’? Dan is het verstandig om de peildatum die is ingegeven bij de verordening te controleren.

Tip 4 Test voor gebruik van TDI / CCM of deze werkt
Dit doe je bijvoorbeeld door de verbinding te testen via de transactie /CIVBS/TDS. Dit is ook belangrijk als je gebruik maakt van de Berichtenbox.

Tip 5: Controleer de toegang tot het leveranciersportaal van Logius
Maak je gebruik van de Berichtenbox? Controleer dan via het leveranciersportaal of de berichten zijn aangekomen en juist verwerkt. Dit kan ook in CiVision Belastingen. Maar bij een incident over wel of niet verwerkte berichten van de Berichtenbox, vragen wij naar het overzicht van het leveranciersportaal. Zie ook infomail 234.

Tip 6: Controleer de overzichten
Deze overzichten ontvang je na elke stap. Kijk of alles goed is gegaan. Tot en met de stap ‘samenstellen’ is het mogelijk om zelf functioneel de aanslagvervaardiging nog terug te draaien. Na deze stap kunnen alleen wij dit terugdraaien. Hier zijn kosten aan verbonden. Zodra de aanslagvervaardiging is afgesloten en alles naar CiVision Innen is verstuurd, is herstel niet meer mogelijk.

Tips CiVision Waarderen

Tip 1: Controleer de status van de Waardebepalingen
Als het WOZ-berichtenverkeer (WBV) actief is, verloopt het taxatie en beschikkingen proces volgens het sectormodel WOZ. De 'statusTaxatie' en 'statusWaardevaststelling' uit de entiteit Waardebepaling (WBP) sturen dan het proces. Controleer of de waardebepalingen de juiste status hebben om te beschikken. Een taxatiegegeven wordt namelijk alleen geselecteerd in het beschikkingsproces als de WBP-status voldoet. De recente WBP statusTaxatie moet ’30 gefiatteerd’ zijn en de WBP-statusWaardevaststelling moet ‘6 waarde gefiatteerd’ zijn.
Met de functie ‘/CIVWD/WBP – Waardebepaling’ kan je de status (eventueel in één keer) aanpassen.

Tip 2: Ben bewust van levering van WOZ-waarden aan de LV WOZ op het moment dat de taxatiegegevens de code ‘B’ krijgen
Dit gebeurt bij het afhandelen van de beschikkingsrun (/CIVWD/BSKAFH). Dit is de laatste stap van het gehele aanslagproces. Op het moment dat een taxatiegegeven de code ‘B’ van beschikt krijgt, wordt deze beschikte waarde doorgegeven aan de LV WOZ. Dit gebeurt bij het uitvoeren van de taak ‘LV WOZ berichten aanmaken (/CIVWD/LVWMVZSTR)’. Hierbij is de begindatum geldigheid in principe de datum dagtekening. Ligt deze datum in de toekomst? Dan komt hier de systeemdatum te staan.

Tip 3: Voer de taak ‘LV WOZ berichten aanmaken’ niet pas op het laatste moment uit
Als de gegevens in de LV WOZ zijn opgenomen, neemt het WOZ-waardeloket deze één keer per week over. Dit betekent dat de WOZ-waarden één tot twee weken na verzending aan de LV WOZ in het WOZ-waardeloket staan. Start je de taak ‘LV WOZ berichten aanmaken’ te laat? Dan bestaat de mogelijkheid dat de WOZ-waarden niet op de datum dagtekening in het WOZ-waardeloket zichtbaar zijn.

Neem voor ondersteuning tijdig contact met ons op
Maak hiervoor een incident aan in Topdesk met de vermelding ‘Ondersteuning beschikking- en aanslagvervaardiging 2020’. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om te bepalen welke ondersteuning je nodig hebt.

Denk bijvoorbeeld aan: 
- een opfriscursus of opleiding;
- grondslagen maken, verordeningen inrichten of een modeldocument
  aanpassen;
- ondersteuning bij het tijdig versturen van de beschikkingen naar de burger.

Deel via: