Direct naar de content
icon search white
4 januari 2016 - Nieuws

Succesvolle aansluiting BAG-WOZ samenwerkingsverband DOWR

Het samenwerkingsverband DOWR (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) is succesvol aangesloten op de BAG-WOZ. Een bijzonder project voor PinkRoccade Local Government, door de geïntegreerde database met verschillende BAG leveranciers. Voor de aansluiting op de LV WOZ is het noodzakelijk dat het BAG-WOZ koppelvlak geïmplementeerd is.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om dit project tot een succes te maken, is vooraf een goede planning en projectorganisatie opgesteld. Daarbij waren alle werkvelden vertegenwoordigd, zoals BAG-beheer, functioneel beheer, systeembeheer, leverancier, projectleider, opdrachtgever en WOZ-medewerker. Wat daardoor ontstaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De projectleider is verantwoordelijk voor de strakke sturing op de planning, het proces en het nakomen van afspraken. Iedere twee weken vond een overleg plaats tussen de projectleider vanuit DOWR en PinkRoccade Local Government. Wat positief heeft bijgedragen is dat de lead consultant vanuit PinkRoccade Local Government, naast het deelnemen aan overleggen, op gezette tijden ook op de werkvloer aanwezig was voor het uitvoeren en afstemmen van werkzaamheden.

Testomgeving

Het uitvoeren van het volledige traject in de testomgeving, leverde nuttige informatie op over bijvoorbeeld doorlooptijden. Hiervan is in de productiefase goed gebruik gemaakt. Iedere gemeente had zijn eigen conversieweekend. Basis hierbij was een gezamenlijk opgesteld draaiboek.

De basis voor succes

Jan Willem Hanekamp van DOWR over het succes van dit traject: ‘De basis van deze succesvolle aansluiting is het commitment en de betrokkenheid vanuit zowel de opdrachtgever als PinkRoccade Local Government. Een goede voorbereiding, communicatie en samenwerking zijn hierbij belangrijke factoren.’

Deel via: