Direct naar de content
icon search white
28 september 2016 - Nieuws

Steeds meer gemeenten aangesloten op Landelijke Voorziening WOZ

Inmiddels zijn er ongeveer honderd gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerend Zaken (LV WOZ)… en elke dag komen daar weer nieuwe gemeenten bij. Hoe helpt PinkRoccade Local Government hen daarbij?

Waarom een Landelijke Voorziening?

 

Op 1 oktober 2016 gaat de Wet WOZ in. Dat betekent dat elke gemeente dan zijn WOZ-gegevens openbaar beschikbaar moet stellen via een systeemkoppeling met de LV WOZ. “In deze Basisregistratie zijn alle landelijke WOZ-gegevens van panden terug te vinden, onder andere op een digitale kaart á la Google Maps”, zegt Bart Prinsen, Consultant bij PinkRoccade Local Government. “Eigenlijk een extra service die zorgt voor transparantie. Zo kunnen burgers zelf via de LV WOZ Viewer de waarde van hun huis vergelijken met die van hun buurman. Met meer efficiëntie als gevolg: gemeenten hoeven geen WOZ-vragen van burgers meer te beantwoorden.” Ook voor andere overheidsinstellingen heeft de LV WOZ voordelen. Waterschappen, de Belastingdienst en het CBS kunnen bijvoorbeeld via de Viewer zelf WOZ-gegevens inzien en opvragen – net als nieuwe afnemers van de basisregistratie WOZ zoals banken, notarissen en verzekeraars.

 

PinkRoccade helpt

 

PinkRoccade Local Government ondersteunt veel gemeenten gedurende het aansluitingstraject op de LV WOZ. Bijvoorbeeld met het meten en verbeteren van de kwaliteit van hun WOZ-gegevens, de uitvoer van volledigheidscontroles en het realiseren van eerdere systeemkoppelingen zoals met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). “Inmiddels hebben we zo’n 40 gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ”, vertelt Prinsen. Daarbij was het verbeteren van de gegevenskwaliteit bij de meesten een belangrijk aandachtspunt. “Hoe beter de gegevenskwaliteit, hoe soepeler de koppeling verloopt. Daarom begeleiden we gemeenten voorafgaand aan de definitieve WOZ-aansluiting bij een aantal stappen. Zo voeren we verschillende controles en metingen uit: zijn gegevens wel volledig en op de juiste manier ingevoerd? Pas als de gegevenskwaliteit op niveau is, staat de Waarderingskamer een aansluiting op de Landelijke Voorziening toe.”

 

Gemeentelijk samenwerkingsverband

 

Door op belastinggebied onderling samen te werken, kunnen gemeenten de koppeling met de LV WOZ nog efficiënter realiseren. Een mooi voorbeeld van een dergelijk partnership is DOWR (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). Prinsen: “Deze drie gemeenten werken samen in één database voor gemeentelijke belastingen. Daardoor hebben we bepaalde acties in het traject maar één keer hoeven doen in plaats van drie keer.” Het aansluitingstraject bij het samenwerkingsverband DOWR verliep volgens planning. “Tijdens de daadwerkelijke systeemkoppeling mochten medewerkers geen mutaties uitvoeren. Op zich best lastig, maar door medewerkers vooraf goed in te lichten en de koppeling tijdens een rustige periode uit te voeren, hebben we dit zeven dagen voor elkaar gekregen.

” Vooral op dat vlak levert een gemeentelijke samenwerking veel op: geen mutatiestop van 21 maar van zeven dagen voor de drie gemeenten samen. “En dat naast alle metingen, controles en koppelingen die we maar éénmalig hoefden te doen.” Ook DOWR is te spreken over het aansluitingstraject. “De basis van deze succesvolle aansluiting is het commitment en de betrokkenheid vanuit zowel de opdrachtgever ‒ de bedrijfsvoeringsraad DOWR ‒ als PinkRoccade Local Government”, zegt Jan Willem Hanekamp, Projectleider van DOWR. “Daarbij waren een goede voorbereiding, communicatie en samenwerking belangrijke succesfactoren.” Een andere positieve bijdrage kwam voor de rekening van de Lead Consultant vanuit PinkRoccade Local Government. “Hij was regelmatig op de werkvloer aanwezig voor het uitvoeren en afstemmen van werkzaamheden.”

Deel via: