Direct naar de content
icon search white
10 december 2021 - Nieuws

SOR-experts Ruud Kathmann en Geert-Jan Ketelaar over hun kijk op de SOR - deel 3

Als ICT-partner voor de lokale overheid hecht PinkRoccade veel waarde aan onderlinge kennisdeling over de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). Daarom faciliteren wij met speciale SOR-experttafels in kennis, nieuws, informatie en discussiepunten. Melissa Frederiks en Rudy Boonman interviewden SOR-experts Ruud Kathmann (de Waarderingskamer) en Geert-Jan Ketelaar (gemeente Almelo) in een vierluik over hun deelname en inzichten naar aanleiding van deze experttafels.

In dit derde deel vertelt Ruud Kathmann over de rol van de Waarderingskamer in de ontwikkeling van de SOR.

De Waarderingskamer staat voor gegevenskwaliteit van de WOZ. In hoeverre kan de SOR de kwaliteit van WOZ-data verhogen?

Ruud: “Ik denk dat in ieder geval de doelmatigheid en de kwaliteit van processen kan verbeteren, onder de voorwaarde dat ook in die hele keten op dezelfde manier over kwaliteit, kwaliteitseisen en kwaliteitszorg gedacht wordt. En dat ook de kwaliteitszorg in de keten goed wordt ingeregeld. In het verleden hadden we verschillende processen, verschillende definities van kwaliteitseisen en verschillende manieren om daarnaar te kijken.

Dat heeft niet alleen geleid tot afzonderlijke registraties, zoals de BAG, de BGT en de WOZ. Maar ook dat in die registraties een verschillend kwaliteitsniveau is bereikt, omdat er verschillende kwaliteitsregimes en systemen van toezicht golden.

Wij hopen dat we daar dankzij die samenwerking in de SOR meer één geheel van kunnen maken. En dat we uiteindelijk een kwaliteitsniveau realiseren dat we minimaal nodig hebben voor de verschillende toepassingen. In het conceptueel model voor de SOR is daarvoor al een flinke stap gezet door ook metagegevens te definiëren die de kwaliteit beschrijven. Vooral door vast te leggen wanneer, op welke wijze en door wie een bepaald gegeven voor het laatst is gecontroleerd.”

Hoe zie jij de rol van de Waarderingskamer in de ontwikkeling van de SOR?

Ruud: “Net zoals de SOR een groeitraject is waarin iedereen zijn rol gaat vinden, gaat dit de komende tijd ook voor de Waarderingskamer gelden. Vanuit de Waarderingskamer blijven wij de kwaliteitszorg rondom de WOZ-taxaties – en daarmee de gegevens die daarvoor gebruikt worden – heel belangrijk vinden. Ook als die gegevens deels binnen de SOR zitten, dan moeten ze minimaal aan dezelfde kwaliteitseisen en procedures voldoen. Maar we willen ook graag de samenwerking met andere partners zoeken. Zodat je diezelfde systematiek van kwaliteitszorg en -eisen, die we in het WOZ-domein tot stand hebben gebracht, wellicht ook breder kunt inzetten.

Ruud Kathmann, de Waarderingskamer

‘We willen ook graag de samenwerking met andere partners zoeken, zodat je diezelfde systematiek van kwaliteitszorg en -eisen, die we in het WOZ-domein tot stand hebben gebracht, wellicht ook breder kunt inzetten.’Er wordt nog volop nagedacht over de SOR: hoe ga je daar nou de sturing op doen, hoe zorg je dat de kosten eerlijk verdeeld worden en dergelijke. Wij denken dat toezicht op de kwaliteitszorg nadrukkelijk in die discussie moet worden meegenomen. Als Waarderingskamer staan wij ervoor open om daarin een rol te pakken. Maar die is nog niet uitgekristalliseerd, net zoals al die andere elementen van de SOR. Omdat het gaandeweg wordt gerealiseerd.”

Is het dan ook zo dat jullie meedenken aan de ontwerptafel van functionele ruimte ten opzichte van deelobjecten binnen de WOZ?

Ruud: “Zeker. Als we kijken naar wat er nu ligt aan eisen aan een informatiemodel waarin de structuur van de SOR wordt neergelegd, kan ik duidelijk zien dat daar WOZ-elementen in zitten. Niet alleen op het gebied van detaillering van objecten, maar ook op het gebied van kwaliteitszorg. Metagegevens, historie en dergelijke zijn heel herkenbaar vanuit het WOZ-domein. Maar het is zeker niet zo dat het informatiemodel van de WOZ direct is overgeschreven. Je herkent duidelijk ook andere domeinen in het SOR-model, zoals veiligheid en energietransitie.

Maar je herkent nadrukkelijk ook een visie op bijhouding van de gegevens en de inzet van nieuwe technieken. En de inbreng van belanghebbenden bij die bijhouding. Je moet het wel neerzetten met elkaar, om ervoor te zorgen dat die keten gaat werken. Gelukkig zitten er in die samenwerking ook andere partijen vanuit de keten die meer kijken naar bijvoorbeeld een Basisregistratie Topografie (BRT). Als je al die ketens maar aan tafel hebt en ze hun elementen voldoende kunnen terugvinden in het document. Dan komt er een mooi product uit. Maar dat mooie product is dan wel een hulpmiddel bij het groeitraject.”

Volgende week publiceren we het vierde en laatste deel van dit vierluik. Daarin deelt Geert-Jan Ketelaar met ons hoe gemeente Almelo zich voorbereidt op de SOR en heeft Ruud nog een tip voor gemeenten.

Deel 2 gemist? Je leest het hier.

 

Deel via: