Direct naar de content
icon search white
20 september 2023 - Nieuws

Plannen kabinet voor aanpak bezwaarprocedures

Gisteren maakte het kabinet tijdens Prinsjesdag de plannen bekend. Een aantal van deze plannen heeft voor gemeenten een positieve impact. Zoals de voorgenomen verlaging van de proceskostenvergoeding bij WOZ-bezwaren.

Het kabinet wil met verschillende maatregelen de rechtsbijstand volgens no-cure-no-pay (NCNP) veranderen:

  • in 2024 wordt de proceskostenvergoeding in WOZ-procedures met driekwart teruggebracht. Als een dergelijk bureau inhoudelijk in het gelijk wordt gesteld, dan krijgen zij voortaan dus een veel lagere vergoeding;
  • als je om procedurele redenen gelijk krijgt, dan is de vergoeding 10% van wat het nu is. Hiermee komt de vergoeding meer in verhouding te staan tot de verrichte werkzaamheden;
  • de gemeente betaalt de proceskostenvergoeding met ingang van 2024 alleen nog rechtstreeks uit aan de huiseigenaar. Hierdoor krijgen huiseigenaren meer inzicht in de vergoedingen die uiteindelijk worden betaald aan NCNP-bedrijven;
  • doet de gemeente of de rechter niet binnen redelijke termijn een uitspraak? Dan heb je recht op immateriële schadevergoeding van momenteel €500 per half jaar. Het kabinet wil oneigenlijk gebruik van dit procesrecht ontmoedigen door het bedrag te verlagen naar €50 per half jaar;
  • het kabinet overweegt om gemeenten te verplichten dat het ook mogelijk wordt om op informele wijze bezwaren in te dienen. Daarnaast wordt ook verkend of het mogelijk is de proceskostenvergoeding niet toe te kennen als er slechts een gering WOZ-verschil is. Over deze ontwikkelingen wordt pas in 2024 een besluit genomen.

Meer weten? Lees het hele artikel op de website van Rijksoverheid.

Deel via: