Direct naar de content
icon search white
25 januari 2018 - Nieuws

'Meer tijd om samen de kansen te ontdekken'

Interview met Managing Director Michiel Uijting 

2017 was een boeiend jaar voor gemeenten en voor ons. Dit komt onder andere door de afronding van het programma get-connected. In 2018 kunnen we, samen met onze klanten, de digitale wereld verder opzoeken.

Waar staan we nu?
Get connected is bijna afgerond. Het is een fundering waarop we verder kunnen bouwen, met data van goede kwaliteit die zowel intern als extern uitwisselbaar is. Door aansluiting op de Landelijke Voorziening is er ruimte om verder de digitale wereld op te zoeken. Zo kunnen we tegenwoordig makkelijker informatie verschaffen en hergebruiken dan voorheen. In samenwerking met een aantal gemeenten, heeft deze aansluiting onder andere geleid tot iKwijtschelding. Hiermee krijgen burgers digitaal inzicht in de afhandeling van processen. De volgende gedachte is om samen iBezwaar te maken.
  
Waar houdt je je als Managing Director momenteel mee bezig?
Mijn belangrijkste taak nu, is om te zorgen dat klanten bij ons als bedrijf een goed gevoel krijgen. We waren zo druk bezig met het bouwen en verkopen van nieuwe dingen dat we vergaten de gunfactor te onderhouden en écht te luisteren naar wat onze klanten wilden. We gaan meer produceren vanuit de klant, zodat de échte klantvraag centraal komt te staan. Dit jaar gaan we daarom samen met klanten nieuwe dingen ontdekken middels co-creaties en regiosessies. We gaan het proces omdraaien en eerst een business case maken voor de klant, voordat de software gebouwd wordt. Uitleg over de regiosessies zullen jullie binnenkort op een speciale manier ontvangen!
  
Wetswijziging BAG 2.0
In de zomer van 2018 komt er een wetswijziging binnen de BAG, BAG 2.0. Hiermee komen nieuwe gegevens die vastgelegd en verspreid moeten worden binnen het applicatielandschap. Met name voor gemeenten is het een groot project om alles juist te implementeren. Deze verandering heeft uitwerking richting andere applicaties waarmee we op een punt kwamen dat de huidige applicatie niet meer toereikend was. Deze kans hebben we aangegrepen om iObjecten te realiseren. We krijgen hier ontzettend veel positieve feedback op van gebruikers. Het project BAG 2.0 zal dit jaar worden geïmplementeerd. Eind 2017 hebben we onze eerste klanten hiermee voorzien. Middels co-creatie hebben we dit samen met de klant mogelijk gemaakt. Persoonlijk ben ik positief verrast hoe goed het  loopt. We vragen namelijk een commitment vóór deelname aan een co-creatie, klanten moeten dus voor iets tekenen wat er nog niet is. Hierin is de vertrouwensband erg belangrijk maar op deze manier weten we zeker dat het gebruik en de efficiëntie van de applicatie volledig aansluit op de wensen van de klant.
  
Wat is jouw uitdaging voor het komend jaar?
Mijn uitdaging is om de ‘Customer Care’ verandering goed te laten landen en hierin voorop te gaan. Binnen Customer Care willen we meer aandacht aan onze klanten besteden. Deze verandering komt voort uit het gedachtegoed om het beste voor de klant te doen en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Zo willen we voortborduren op wat we hebben maar tegelijkertijd op zoek gaan naar zaken die nog niet gemeld zijn. Dit kan soms lastig zijn omdat dit niet ten koste mag gaan van de dagelijkse incidenten en werkzaamheden. Middels regiosessies en persoonlijke gesprekken kunnen deze onderwerpen besproken worden. Ik hoop dat onze klanten ons verrassen met wat hun echt dwars zit.
 
Michiel, heb je nog een boodschap voor de gemeenten voor 2018?
Ga, nu je alle energie hebt gestopt in het digitaliseren van data en processen, een stap verder zodat de dienstverlening naar de burger zó wordt ingericht dat deze geen contact met jou meer nodig heeft. Als de burger wel contact wil, prima. Maar heeft deze hier geen behoefte aan, maak dit dan ook mogelijk. Denk vanuit de klant, hoe moet jouw dienstverlening er uit zien?
 
Vragen naar aanleiding van dit interview? We komen graag met je in contact!
Deel via: