Direct naar de content
icon search white
28 september 2020 - Nieuws

In gesprek met…. Berry van den Bosch over de Samenhangende Objectenregistratie

Als productmanager bij Ruimte & Omgeving is Berry van den Bosch verantwoordelijk voor het productportfolio. Dit portfolio bevat alle oplossingen die wij aanbieden aan onze klanten. Voor belastingen, kadaster en objectregistratie. Hij is al meer dan 30 jaar werkzaam binnen het gemeentelijk domein, waarvan 10 jaar bij Ruimte & Omgeving. In dit interview vertelt hij graag meer over de Samenhangende Objectregistratie. Een onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat tijdens zijn klantgesprekken.

Waar ben je op dit moment druk mee bezig?
Om samen met onze klanten de toekomst te bepalen met onze oplossingen (dienstverlening en applicaties). Wij geven de richting aan en vullen dit samen met onze klanten in. Dit doen we zowel samen met de gemeenten als met de gemeentelijke belastingkantoren. Een belangrijk speerpunt is de digitale selfservice. 

Voor de objectenregistratie ben ik druk bezig met de SOR. Met een (digitale) roadshow bezoek ik onze klanten om onze visie te delen en ze enthousiast te maken. We vragen ze om mee te denken en samen met ons stappen te zetten. We kiezen voor een aanpak waarbij we ons goed voorbereiden op de komst van de SOR. Hierbij beginnen we met de BAG-WOZ integratie.   

SOR? Wat houdt de SOR precies in?
SOR is de Samenhangende Objectenregistratie. Nederland heeft verschillende basisregistraties die allerlei objectkenmerken registreren. De gegevens over hetzelfde object zijn geregisteerd in verschillende registraties. Hetzelfde gegeven meervoudig registreren brengt onder andere kwaliteitscontroles met zich mee. Het éénduidig registreren van objectgegevens heeft daarom bij iedereen de voorkeur.

‘Een samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt.’


Waarom gaan we naar de SOR?
Door verschillende informatiemodellen, zijn gegevens versnipperd geraakt, terwijl het dezelfde gegevens zijn. Een object ligt afzonderlijk vast in de BAG, WOZ en BGT, maar het is hetzelfde object. Dus waarom ga je het niet één keer registreren? Zo voorkomen gemeenten dat ze kosten moeten maken om basisregistraties synchroon te houden.

Wat zijn, naast het voorkomen van onderhoudskosten, nog meer voordelen voor de gemeente?
Efficiëntie in het proces bij de gemeente zelf. Je ziet dat verschillende afdelingen binnen de gemeenten organisatorisch naar elkaar toe bewegen. Met de integratie en het centraal beheren van de BAG-WOZ ontstaat er geen dubbel mutatiewerk en ontstaat er ook eenduidigheid. Nog meer gebruikersgemak dus en tijd over voor de leuke dingen van het vak.

Op welke manier betrek je de gemeenten bij de SOR?
Zoals altijd bedenken we in co-creatie een nieuwe oplossing. Op dit moment maken we ze hiervoor enthousiast. In de co-creatie gaan we de SOR vormgeven. Een methode die Pink toepast om applicaties te ontwikkelen die dicht bij de belevingswereld van de klant staan.  

Vanuit verschillende invalshoeken vertellen we dit verhaal aan onze klanten. We kiezen daarbij voor de individuele benadering en minder voor het collectief. We richten ons hierbij sterk op onze bestaande klanten, maar zijn ook in gesprek met nieuwe klanten. 

Welke reacties krijg je?
Ik krijg positieve en enthousiaste reacties. Ze herkennen zich in het verhaal van de SOR. En zijn enthousiast over onze plannen. Ook de co-creatie spreekt ze heel erg aan. Zelf aan het stuur voor de inrichting van de applicatie.

Hoe ziet de roadmap eruit?
Op het gebied van de SOR beginnen we met het integreren van de BAG en de WOZ. We gaan aan het einde van 2020 een raadpleegfunctie voor de BAG, WOZ en BGT ontwikkelen. In 2021 ontwikkelen we in co-creatie het integrale beheer van objecten voor BAG en WOZ. Eénmalige registratie van objecten voor het gebruik binnen de BAG en de WOZ.

Daarnaast is het plan de SOR uit te breiden als voorportaal richting de belastingheffing. De complete WOZ-afbakening in de applicatie onder te brengen. Dit is niet helemaal gerelateerd aan de SOR, maar belastingen wordt dan de afnemer van de SOR. Wij gaan ons hierop voorbereiden.

Wil je nog iets meegeven aan de gemeenten?
Ben je geïnteresseerd in de SOR en wil je meer informatie? Neem dan gerust  contact met mij op. Verder wil ik graag meegeven dat de SOR eraan komt. Het is goed om je alvast te oriënteren. Wij helpen je hier graag bij.

Deel via:

‘Goede digitale dienstverlening door gemeentelijke belastingafdelingen, begint aan de achterkant.’

Berry van den Bosch, Programmamanager
Berry.jpg