Direct naar de content
icon search white
18 mei 2017 - Nieuws

iKwijtschelding; Klaar voor de toekomst!

Samen met diverse gemeenten is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de iKwijtschelding applicatie. Met deze applicatie kan er op een eenvoudige manier verzoeken tot kwijtschelding worden afgehandeld.
De gemeente Huizen is één van die gemeenten die middels co-creatie heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de iKwijtschelding applicatie. De gemeente zit volop in het proces, maar wilden al graag hun ervaringen met ons delen!
Bevindingen tot nu toe
‘‘Ten opzichte van de oude applicatie zien we nu al dat deze applicatie veel voordeel biedt. Het werkt nu al efficiënter en dit kan alleen nog maar verbeteren. We zitten natuurlijk nog in de ontwikkelfase en zijn daarbij tegen enkele problemen aangelopen. Dit waren de zogenoemde kinderziektes die nu opgelost zijn.
 
Positieve punten van deze applicatie vinden wij:
  • het workflow gericht werken;
  • het inlezen van gegevens van het inlichtingenbureau;
  • het automatisch verlenen van uitstel van betaling;
  • meerdere jaren direct betrekken in de kwijtschelding.
Een puntje waar we tegenaan lopen is het opslaan van gewijzigde bestanden in iKwijtschelding. Dit kan echter worden opgelost door een bedrag per jaar extra te betalen (extra licentie). ’’
 
Verschillen ten opzichte van de oude applicatie
‘‘De verschillen zijn voor ons zeker te merken. De oude applicatie is stabiel maar proces gestuurd werken is hierin niet mogelijk. Dit nieuwe systeem bevat veel meer mogelijkheden. Een van deze mogelijkheden is om meerdere aanslagbiljetten te selecteren en meteen te zien wat het openstaande saldo van het aanslagbiljet is. Binnenkort komt er een koppeling met het zaaksysteem (ZDMS-koppelvlak). Dit gaat als het goed is veel voordeel bieden voor ons, zeker als beide workflows op elkaar worden afgestemd.''
 
Begeleiding
‘‘De begeleiding vanuit PinkRoccade was zeer positief. Je kon merken dat ze de ideeën van de gemeenten waardeerden en hiermee aan de slag gingen. Wij zijn als gemeente Huizen ook partner van PinkRoccade en in die zin ligt het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe software voor de hand.’’
 
Co-creatie
‘‘De co-creatie ervaren wij als iets positiefs. Door met meerdere gemeenten en samen met Pink een goed en werkbaar product neer te zetten. Wij vinden het wel jammer dat bij de laatste co-creatie we maar met 2 gemeenten waren. Een meer representatief aantal zou rond de 5 moeten liggen. We hopen dan ook dat er snel meer gemeenten meedoen met de co-creatie en met iKwijtschelding gaan werken.’’
 
Gebruiksgemak
‘‘Het gebruiksgemak is aan het toenemen. Dit komt mede door een aantal aanloopproblemen. Zo was de werklijst nog niet duidelijk omdat er geen NAW gegevens in staan. Inmiddels is dit opgelost. Het invullen van gegevens kende een gewenningsproces. Op dit punt kan wellicht nog een optimalisatie van de applicatie plaatsvinden. De problemen die we ondervinden worden in ieder geval goed opgepakt door PinkRoccade. Het mooie is dat de fine-tuning vanuit de dagelijkse praktijk plaatsvindt.''
 
Aanrader
‘‘De iKwijtschelding applicatie is zeker een aanrader omdat je met deze applicatie efficiënter kan werken en er meer mogelijk is. Met deze applicatie zijn wij klaar voor de toekomst!’’
 
gemeente Huizen.jpg

 

 

Deel via: