Direct naar de content
icon search white
30 augustus 2023 - Nieuws

Nunspeet kiest voor innovatiepartnerschap met PinkRoccade

Als vooruitstrevende gemeente gelooft gemeente Nunspeet in de voordelen van een integrale objectenregistratie. De gemeente werkt al vele jaren samen met PinkRoccade Ruimte & Omgeving voor zowel belastingen als de objectenregistratie. Deze samenwerking zetten zij voort voor het volledige portfolio in een innovatiepartnerschap. Jill Walters en Melissa Frederiks gingen hierover in gesprek met Emile Mensink, Beleidsmedewerker gegevens bij gemeente Nunspeet.

Waarom hebben jullie opnieuw gekozen voor PinkRoccade?
Emile: “We zijn tevreden over PinkRoccade en hebben dezelfde visie als jullie met iBelastingen en iObjecten. Dat past helemaal bij hoe wij het liefst nu al willen werken. Bij de aanbesteding stond in ons Programma van Eisen de integratie van de BAG en de WOZ aan de objectenkant. Daarin bleken jullie op sommige punten nog steeds voorop lopen.

Op dat moment waren er geen partijen die zich konden inschrijven voor de aanbesteding. Een aantal kon het niet en voor een aantal was het niet het juiste moment. Hoe nu verder? Daarom zochten we weer contact met Jill en gaven aan wat ons pakket van eisen is. Daarbij hebben we 2 uitgangspunten:
- hoe krijgen we wat we willen hebben zo goed mogelijk op dit moment;
- hoe komen we aan datgene wat we nog niet hebben op een zo kort mogelijke termijn?

Hierover gaan we nu met jullie in onderhandeling.”

Jullie besloten een innovatiepartnerschap met ons aan te gaan. Wat was de reden dat jullie kozen voor deze intensievere vorm van samenwerken?
Emile: “Met een innovatiepartnerschap ben je in gesprek met je leverancier. Je kunt je wensen direct kenbaar maken, in plaats van afwachten of jullie als leverancier toevallig gaan ontwikkelen wat wij willen. Vanuit ons standpunt geven we – in overleg met de andere gemeenten – aan waar we naartoe willen.

Ik zit in de productgroep voor de BAG, mijn collega van Belastingen zit in de productgroep voor de WOZ. Dan komt alles samen. Zo kunnen we via beide kanten onze wensen kenbaar maken. Net als de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is het een groeiend platform dat in beweging is.”

Emile Mensink, gemeente Nunspeet

‘Jullie applicatie helpt ons richting de toekomst bij ons ideale proces. Met slimme koppelingen en verregaande automatisering zorgt deze uiteindelijk voor minder handelingen in het proces. Maar ook minder dubbelingen in het proces, zodat we efficiënter kunnen werken. Hierdoor houden wij meer tijd over om aan die andere kwaliteitseisen te werken.’

Gegevensbeheer is een aparte afdeling binnen gemeente Nunspeet. Wat betekent dit in de praktijk en welke voordelen levert dit op?
Emile lacht: “Leuk om te horen dat wij voorlopen. Zelf vinden we dat het veel te langzaam gaat. Dat is volgens mij eigen aan Gegevensbeheer: we zien wat er nog allemaal moet gebeuren en we vergeten wat er allemaal al gebeurd is.

We zijn al een aantal jaar bezig met een team Informatie in het cluster Gegevens. Daarin hebben we de verschillende basisregistraties samengevoegd:
- onze BGT-collega zit in het team;
- we hebben een eigen landmeter,
- de BAG valt eronder,
- wij doen het gedeelte van de NHR;
- en de WOZ-objectafbakening. Dus niet het juridische deel ervan, maar wel de objecten.

Dat hebben we allemaal in één team. De geometrie van de BAG zit in de BGT. Wordt er iets aangepast in de BGT? Dan zien we direct dat we daar voor de BAG ook iets mee moeten. Veranderen we iets in de BAG? Dan komt dat door het BAG-WOZ-berichtenverkeer ook direct in de WOZ.

Jullie applicatie helpt ons richting de toekomst bij ons ideale proces. Met slimme koppelingen en verregaande automatisering zorgt deze uiteindelijk voor minder handelingen in het proces. Maar ook minder dubbelingen in het proces, zodat we efficiënter kunnen werken. Hierdoor houden wij meer tijd over om aan die andere kwaliteitseisen te werken.”

Gemeente Nunspeet zet met de PinkRoccade dienstverlening iService in op verbetering van het gebruik van de applicatie en de interne werkprocessen. Waarmee gaan jullie als eerste aan de slag?
Emile: “Allereerst richten we ons op de bezwaren. Dit jaar hebben wij te maken met meer bezwaarschriften dan in de voorgaande jaren. We zien dat de burger steeds mondiger wordt, met of zonder no cure no pay-bureaus. Momenteel bekijken we waarop wij ons proces verder kunnen optimaliseren. Vanuit de belastingenkant gaan we starten met de LV-WOZ. Het proces tussen de bezwaarafhandeling en de LV-WOZ is soms nog een black box voor ons. De ene keer komt de data wel aan, de andere keer niet. We kijken of we dat proces slimmer kunnen maken.”

Emile Mensink, gemeente Nunspeet

‘We hebben de visie dat iObjecten een integraal platform is, waarin we straks verschillende registraties kunnen beheren. Maar dat betekent niet dat we nu niets kunnen doen. Je kunt nu al stappen zetten richting de visie. Ook al is het soms een tussenoplossing. Daarmee kun je namelijk al wat voorbereiding doen.’

Hebben jullie nog tips voor andere gemeenten die willen innoveren?
Emile: “De belangrijkste tip: blijf in gesprek met je leverancier en met je collega’s. En houd het praktisch. We hebben de visie dat iObjecten een integraal platform is, waarin we straks verschillende registraties kunnen beheren. Maar dat betekent niet dat we nu niets kunnen doen. Je kunt nu al stappen zetten richting de visie. Ook al is het soms een tussenoplossing. Daarmee kun je namelijk al wat voorbereiding doen.

Gemeenten die nog op de traditionele manier werken, kunnen bijvoorbeeld de BGT- en de BAG-geometrie bij elkaar opnemen. Wat in de BAG staat, moet ook in de BGT staan. De BGT en de BAG zijn nog relatief nieuw. Deze stem je vaak makkelijker op elkaar af dan de WOZ en de BAG.

Weet ook wat de ander nodig heeft. En welke invloed jouw proces heeft op dat van de ander. Kijk verder dan alleen jouw afdeling, denk in gegevensstromen en ketens. Dat levert je soms wat vertraging op. Bijvoorbeeld als je iets niet kunt doen, omdat je een onderdeel bent van de keten. Dat vraagt om afstemming, wanneer je wat doet. Hierdoor gaat de totale doorstroom wel soepeler. Ketengericht denken is dus heel belangrijk.”


Onze visie op belastingen en objectenregistratie was voor gemeente Nunspeet reden om te kiezen voor PinkRoccade als innovatiepartner. Wil je hier meer over weten? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via jill.walters@pinkroccade.nl. Of bel Jill op 06 1588 4333.

Deel via:

‘Het geheim van vooruitkomen is doen!’

Jill Walters, Manager Sales & Marketing
PinkRoccade_Jill_Walters_66622 klein.png