Direct naar de content
icon search white
24 september 2018 - Nieuws

Gebruikersdag Overzichten een succes

De standaardoverzichten in CiVision Belastingen kunnen gebruiksvriendelijker. We hebben samen met een aantal gemeenten praktische oplossingen gevonden tijdens de Gebruikersdag Overzichten.

Waarom een Gebruikersdag Overzichten?
Bij diverse klantbezoeken kwam naar voren dat het werken met standaardoverzichten in CiVision Belastingen niet altijd gemakkelijk is. Onder andere werd genoemd ‘Waarom staat het WOZ- objectnummer niet op het overzicht?’ en ‘Het is niet eenvoudig om te exporteren naar Excel’.
Deze opmerkingen zijn bij ons bekend en liggen vast als meldingen die we in de toekomst gaan oppakken. Over het algemeen worden deze meldingen niet als eerste opgepakt omdat er altijd belangrijkere issues zijn die voor moeten gaan op de meldingen die over ‘Overzichten’ gaan. Omdat we in deze klantbezoeken merkten dat deze overzichten een doorn in het oog zijn van veel gemeenten / samenwerkingsverbanden hebben we een Gebruikersdag (Co-creatie sessie) georganiseerd. Wij hebben een aantal gemeenten benadert die tijdens klantbezoeken hebben aangegeven zich te ‘storen’ aan de standaardoverzichten.
 
De dag zelf ……
Op 19 september jongstleden heeft deze Co-creatie sessie plaatsgevonden in Den Bosch. De deelnemers hadden van te voren aangegeven welke overzichten zij aangepast wilden zien. Op basis daarvan is een ‘prototype’ gemaakt waarin de deelnemers konden zien hoe wij de opmerkingen vertaald hadden in een oplossing.

Daarna is iedereen de werkvloer opgegaan en is deze dag vervolgens via de voor ons bekende scrummethode ingevuld. Eerst hebben de gemeenten aangegeven wat voor hun gemeente de belangrijkste overzichten waren en wat ze aangepast wilden hebben. Hierna zijn de gemeenten onderling in overleg gegaan en is er bepaald welke standaardoverzichten als eerste werden aangepast op basis van de hoogste prioriteit en de beschikbare tijd.

In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam konden zij ter plekke deze wensen laten doorvoeren en waar nodig direct aanvullingen / opmerkingen laten verwerken binnen de overzichten zodat ze naar wens van de gemeenten opgeleverd konden worden. Het werd een hele interactieve, constructieve sessie met een heel mooi eindresultaat waar straks alle gemeenten hun voordeel mee doen.
 
Ervaringen
De gemeente Oirschot gaf aan het leerzaam te vinden om in de ‘keuken’ van PinkRoccade Ruimte & Omgeving te kijken. Ook gaven zij aan meer aan deze dag overgehouden te hebben dan enkel de aangepaste overzichten. Zowel de gemeente Staphorst als de gemeente Heusden beamen bovenstaande opmerkingen. Alle gemeenten zijn blij met de aangepaste overzichten die we uiterlijk 5 oktober opleveren. 

Een opmerking vanuit de gemeente Heusden is dat zij niet hadden verwacht dat het aanpassen van een overzicht zoveel werk kost. Zij dachten dat je overzichten gemakkelijk kunt aanpassen. Ook de gemeente Staphorst en Oirschot geven aan hier hetzelfde over te denken. Bij het aanpassen van zaken moet er altijd gekeken worden naar de doorwerking van deze aanpassing.

Het ontwikkelteam van PinkRoccade Ruimte & Omgeving is positief over deze dag. Zij vonden het een leuke en intensieve dag. Het fijnste vonden zij dat ze de verkregen feedback direct konden verwerken. Ook werd duidelijk wat de reden is voor het toevoegen van een bepaald criterium. Zo hebben zij een nog beter idee gekregen van de denkwijze van de gemeenten.

Deel via: