Direct naar de content
icon search white
28 september 2016 - Nieuws

Geboorte van iKwijtschelding

Op 30 augustus vond de eerste co-creatiesessie van iKwijtschelding plaats. Medewerkers van acht gemeenten en belastingsamenwerkingen reisden af naar ons kantoor in ’s-Hertogenbosch voor een innoverende middag!

iKwijtschelding

iKwijtschelding is de nieuwste applicatie die wordt ontwikkeld op de Ruimte & Omgeving Suite. Met behulp van iKwijtschelding kunnen gemeentemedewerkers kwijtscheldingsverzoeken zaak- en procesgerichte afhandelen en optioneel koppelen aan een extern ZSDMS-systeem. Andere handige functionaliteiten zijn onder andere de ondersteuning van de laatste versie Inlichtingen Bureau, actieve termijnbewaking en geïnterfereerde correspondentieproductie om de kwaliteit en effectiviteit een impuls te geven.  

ikwijtschesjdofijsoijdfoisf.jpg

Co-creatie

We willen de ontwikkeling van onze applicatie continu, samen met onze klanten doormaken. Daarvoor hebben we twee redenen. Ten eerste kunnen we zo de gebruikerswensen van onze klanten meenemen in de ontwikkeling. Ten tweede weten we daardoor beter waar men tegen aanloopt, zodat we hiervoor een directe oplossing kunnen bieden.

Tijdens de co-creatiesessie keken de deelnemers kritisch naar de applicatie en werd er fanatiek gescrumd, waaruit de meest gewenste functionaliteiten zijn geprioriteerd. En last but not least: er werd veel gediscussieerd en gelachen. Door middel van deze co-creatiesessie willen we onze klanten laten meedenken en -ontwikkelen. Zowel de deelnemers als de ontwikkelaars vonden de sessie waardevol. Het ontwikkelteam heeft nieuwe ontwikkelideeën ontvangen die ze kunnen inzetten als inrichting en uitbreiding van de applicatie iKwijtschelding.

Bij Pinkroccade LocalGovernment zij we enthousiast om samen met onze klanten iKwijtschelding verder te ontwikkelen. Hun mening, ervaring en visie is voor ons heel waardevol!

Deel via:

‘Centraal registreren van objectgegevens, is efficiënter beheren.’

Rudy Boonman, Productmanager Ruimte & Omgeving
Rudy Boonman