Direct naar de content
icon search white
6 juli 2020 - Nieuws

De Innovatieweek van PinkRoccade Publiekszaken Q2

Bij PinkRoccade Publiekszaken vindt er ongeveer ieder kwartaal een Innovatieweek plaats. Deze Innovatieweek is onderdeel van de ‘Eye of the Hurricane’: een moment tussen 2 iBurgerzaken releases om te werken aan dingen die moeilijk in te passen zijn in het vaste sprintritme: ruimte voor innovatie en kwaliteitsverbetering. 

‘Recharge our batteries and sharpen our tools’

Tijdens de Innovatieweek kiezen de ontwikkelaars zelf waaraan zij willen werken. Uiteraard is wel de voorwaarde dat het past bij de visie van PinkRoccade Publiekszaken en het product iBurgerzaken.

De Innovatieweek past erg goed bij PinkRoccade, omdat het onze kernwaarden flink aanwakkert: Toegewijd, Ondernemend en Vooruitstrevend! Dit geeft het team de mogelijkheid ‘to recharge our batteries and sharpen our tools.’

Nadruk op de demonstratiesessie en meer draagvlak creëren

Een Innovatieweek eindigen we met demonstraties aan de hele businessunit. Elk groepje laat in 7 minuten zien wat ze hebben bereikt en beantwoordt in dat tijdsbestek ook een aantal vragen; dit alles kort maar krachtig.

Met het vergroten van de impact van de Innovatieweek is het team continu bezig. Want hoe zorgen we bijvoorbeeld dat de meest toepasbare innovaties vervolgens een plek krijgen op de roadmap? Deze keer presenteren we bijvoorbeeld deze 5 van de 14 innovaties aan het managementteam:

1) Babyconnect koppeling

De toekomst van de digitale geboorteaangifte: in het kader van Common Ground zijn er ontwikkelingen om gegevens direct uit de bron op te halen. Ouders loggen in met DigiD waarbij vervolgens de koppeling met Babyconnect wordt aangeroepen. Zij leveren de gegevens van de geboorte aan zoals geboortedatum en geboortetijd. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat de geboorte van een kind geverifieerd wordt met de geboortegegevens uit de diverse geboortezorgsystemen. Omdat de aangifte van het kind voor het grootste gedeelte wordt voor ingevuld is de verklaring van de arts én verificatie van een verloskundige niet meer nodig. Enkel wanneer een kind niet bekend is in de zorgsystemen kan nog teruggevallen worden op de huidige processen.

Ralph Hees, Java Developer, vertelt in zijn blog meer over deze ontwikkeling.

2) iBurgerzaken meets Common Ground

Een aantal heren heeft tijdens de innovatieweek gewerkt aan een initiatief, compleet conform Common Ground. Zij geven hierbij aan:

‘Dit initiatief hebben we in ‘eigen huis’ geïnstalleerd, waarmee een aangifte van verhuizing wordt gedaan via een extern digitaal kanaal. Dat uiteindelijk aan iBurgerzaken wordt aangeboden en verwerkt, waarvan het uiteindelijke resultaat wordt teruggekoppeld zodat de burger kan zien dat de aanvraag is afgehandeld. Hiermee toont iBurgerzaken aan dat het prima aansluit op het gedachtegoed van Common Ground.’

3) Kwartiermakerssessie iVerblijfsobject

Op 9 juni vond er een digitale kwartiermakerssessie plaats over iVerblijfsobject. Via een demo hebben de kwartiermakers de eerste functionaliteiten van deze applicatie kunnen zien. Hieruit zijn weer diverse tips gekomen die het team kan meenemen voor de verdere doorontwikkeling. Wat de kwartiermakers zo enthousiast maakt over iVerblijfsobject: het past helemaal binnen de procesafhandeling van iBurgerzaken. De automatische afhandeling van BAG-mutaties lijkt daarmee op het proces van de ‘Groene Verhuizing’.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is door de overheid ingevoerd. Deze basisregistratie kent alle adressen en gebouwen in Nederland en wordt gevoed door de gemeenten. Wijzigen doorgevoerd in de BAG hebben soms gevolgen voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen. Met iVerblijfsobject kun je deze mutaties, indien gewenst en mogelijk, geheel geautomatiseerd inlezen en verwerken in de BRP. Het beperkt de administratieve rompslomp en zorgt voor geautomatiseerde afhandeling en dossiervorming.

Op dit moment zijn we nog volop bezig met de ontwikkeling van iVerblijfsobject. Eind van dit jaar verwachten we dat de eerste kwartiermakergemeenten met iVerblijfsobject in pilot gaan. Wil jij meer weten over iVerblijfsobject? Neem dan contact op met Frank van Baren -Product owner- via: Frank.vanBaren@PinkRoccade.nl.

4) Engels versie burgerview iBurgerzaken

Een Engelse interface van iBurgerzaken: dit staat al langer op het wensenlijstje van zowel ons als vele gemeenten. Hierdoor zijn we (beter) in staat meertalige burgers te bedienen. Samen met partner Blueriq zijn we aan de slag gegaan met de technische afstemming. Daarnaast werken we hard aan het verkrijgen van de vertalingen zodat dit zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden. We keep you posted!

5) Bijhouden gerelateerden in iBijhouding

Binnen het proces 'Bijhouding persoonslijst' is er behoefte aan het automatisch bijhouden van de gerelateerden. Tijdens de innovatieweek is dit proces uitgebreid, zodat de gerelateerden (de ouders) van de hoofdbetrokkene automatisch worden bijgewerkt. De gewijzigde PL-en van de gerelateerden worden gecontroleerd door de BCM en kunnen worden bijgewerkt in de BRP. De oplossing wordt voor nu verder afgestemd met de kwartiermakers, waarna we deze kunnen gaan realiseren in iBijhouding

Deel via: