Direct naar de content
icon search white
15 december 2016 - Nieuws

Belastingen Bollenstreek enthousiast over co-creatie

Hoe hebben de betrokken gemeenten de co-creatie van iKwijtschelding ervaren? Marcelle Tangelder van Belastingen Bollenstreek vertelt hoe het co-creatieproces verliep en welke voordelen het haar gemeentelijk samenwerkingsverband heeft opgeleverd.

Belastingen Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen voor de uitvoer van belastingen. Samen met zeven andere gemeenten en samenwerkingsverbanden was Belastingen Bollenstreek betrokken bij de co-creatie van iKwijtschelding. “We waren vanaf de start enthousiast”, zegt Marcelle Tangelder, Coördinator Belastingen bij Belastingen Bollenstreek. “Want het meedenken bij de ontwikkeling leidt uiteindelijk tot een applicatie die beter aansluit op onze dagelijkse werkzaamheden.”

Bij Belastingen Bollenstreek zagen ze direct verbeterpunten, zoals voor de gegevensuitwisseling met Het Inlichtingenbureau. Tangelder: “Dit verloopt buiten de huidige applicatie om, waardoor we veel lijstjes moeten opstellen. Ook het interpreteren van de terugkomende informatie kost veel tijd.” Het efficiënter inrichten van deze gegevensuitwisseling was voor belastingen Bollenstreek een voorwaarde om deel te nemen aan de co-creatie. “Daarnaast gaan volgend jaar twee van onze belastingmedewerkers met pensioen. Dat gat wilden we graag op een slimme manier opvullen.”

Bij de co-creatie waren acht gemeenten/belastingsamenwerkingen betrokken. In drie sessies gaven zij hun input voor het ontwikkelproces. De eerste sessie vond plaats bij PinkRoccade in ’s-Hertogenbosch. Om de reistijd voor de deelnemers te minimaliseren, werd de tweede sessie opgesplitst in een noordelijke en zuidelijke locatie. “Ook op dat vlak luistert PinkRoccade goed naar klanten”, aldus Tangelder. “Net als in de sessies, waarin we onze nice to haves en need to haves met elkaar deelden.” Elke deelnemer schreef zijn wensen en eisen op post-its en plakte die op een muur. Vervolgens werden deze in groepsverband besproken en geprioriteerd. Op basis van deze inzichten ontwikkelde PinkRoccade Ruimte en Omgeving de volgende applicatieversie.

“Leuk om te zien dat onze functionele wensen terugkwamen in de nieuwe versie, zoals een totaaltelling die ik het liefst bovenaan in de applicatie wilde,” vertelt Tangelder. “Onze need to haves waren vooral gericht op de gebruiksvriendelijkheid. Qua basisfunctionaliteit wist PinkRoccade al goed wat nodig was.” Na afloop van de sessies, lunchten de deelnemers samen. Ook deze informele kennisdeling heeft de gemeenten wat opgeleverd. “We ontdekten bepaalde slimmigheden in het proces. Zo bleek dat andere gemeenten de ontvangstbevestiging van een kwijtscheldingsverzoek niet eerst controleren op volledigheid. Ze sturen ‘m meteen naar Het Inlichtingenbureau, dan is die controle eigenlijk niet meer nodig.”

Door co-creatie sluit de uiteindelijke applicatie naadloos aan op de praktijk. “Het zijn immers de mensen die er dagelijks mee werken die de input hebben gegeven”, licht Tangelder toe. “Daarbij was het leuk om iets te creëren op een nieuwe manier, die ook nog binnen driekwart jaar een kant-en-klaar product oplevert. Onze voorkennis van de applicatie schiep wel hoge verwachtingen. Maar ik moet zeggen dat PinkRoccade die tot dusver zeker heeft waargemaakt!”

Deel via: