Direct naar de content
icon search white
10 juli 2017 - Nieuws

BAG 2.0 Timmert aan de weg!

Op 12 oktober 2016 vond de bijeenkomst ‘Op weg naar BAG 2.0’ plaats, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Kadaster en het BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemers Overleg). Hierbij werd onder andere de wetswijziging van de BAG besproken, de kwaliteit van de BAG gegevens en de Omgevingswet. De omgevingswet heeft als doel om alle beschikbare informatie over een locatie te bundelen om te kunnen bepalen ‘wat kan en wat mag’.

PinkRoccade Ruimte & Omgeving is sindsdien druk doende om te kijken naar een oplossing op het gebied van de BAG voor haar gebruikers. Op 20 maart heeft er een BAG 2.0 sessie plaatsgevonden in Utrecht. Tijdens deze sessie is er met diverse gemeenten gesproken over de mogelijkheden van CGA in combinatie met iObjecten. Het resultaat tot nu toe? 10 gemeentes hebben zich reeds gecommitteerd aan BAG 2.0! 

iObjecten

iObjecten sluit aan op de wensen van de gebruiker van nu. De oplossing heeft de allernieuwste UX interface, een geïntegreerde kaart en ondersteunt de gebruiker volledig bij het proces gestuurd én zaakgericht werken.

Wat betekent BAG 2.0 voor jouw gemeente per 1 januari 2018?

 • Procedurele wijzigingen IMBAG
 • Objectafbakening (geen uiterste limietdatum bekend)
 • BAG zelfregulering
 • Aanpassing BAG-BAO processenhandboek
 • Technische wijzigingen
 • BAG-ID veranderd (NEN 3610:2011)
 • Nieuwe tijdstippen registratie (opname, beëindigen in registratie bronhouder, registratie Landelijke voorziening)
 • Tijdstipregistratie (ISO 8601:2004): jjjj-mm-ddTuu:mm:ss.sss
 • In onderzoek plaatsen van BAG-object attributen i.p.v. gehele BAG-objecten
 • Voorbereiding 3d geometrie
 • BAG-LV koppelvlak wijzigingen 

Co-creatie

iObjecten wordt aangepast op de wetswijziging van BAG 2.0. Hierbij is de mening van onze gebruikers over de applicatie van groot belang. Tijdens de verschillende co-creatie sessies wordt de applicatie naar wens van de gebruiker gemaakt.

  

Meer informatie ontvangen over BAG 2.0 binnen jouw gemeente?

Mail naar: Anique.Wieggers@PinkRoccade.nl

Deel via: