Direct naar de content
icon search white
13 februari 2017 - Nieuws

Altijd up-to-date taxatiegegevens voor Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas wilde zijn belasting- en taxatie-administratie stroomlijnen, waarbij medewerkers altijd beschikken over de actuele WOZ- en taxatiegegevens. PinkRoccade Ruimte & Omgeving implementeerde daarvoor de module WOZ Berichtenverkeer.

Gemeente Horst aan de Maas is een Noord-Limburgse gemeente ontstaan uit de voormalige gemeenten Horst, Sevenum en Meerlo. Gemeente Horst aan de Maas voert het WOZ-proces incl. taxaties geheel in eigen huis uit. Als vooruitstrevende gemeente wil Horst aan de Maas mee met de nieuwste ontwikkelingen, zo ook op het gebied van gegevensuitwisseling. Daarom besloot de gemeente zijn WOZ-proces efficiënter in te gaan richten via berichtenverkeer in plaats van bestandsuitwisseling en zo te voldoen aan het Sectormodel WOZ. Voorheen vond de gegevensuitwisseling van taxatie- en WOZ-gegevens binnen deze gemeente plaats via een handmatige KMT Koppeling. “Daardoor moesten we nogal eens wachten tot de koppeling gelopen had voor een taxatie helemaal afgerond kon worden.” zegt Corry Hanssen, 1e aanspreekpunt/projectleider Unit WOZ Belastingen bij Horst aan de Maas.

Eerste keer

Horst aan de Maas werkte al met CiVision Belastingen van PinkRoccade Ruimte & Omgeving. Daardoor lag het voor de hand dat de gemeente voor het moderniseren van de WOZ-gegevensuitwisseling ook PinkRoccade inschakelde. Daarnaast maakte de gemeente gebruik van de taxatieapplicatie van GeoTax. Dat betekent dat Horst aan de Maas nu de eerste gemeente is die het WOZ Berichtenverkeer met deze taxatieapplicatie gaat gebruiken. De module van PinkRoccade kan namelijk een koppelvlak realiseren met elke taxatieapplicatie, ongeacht de leverancier.

Goede basis

Bij de implementatie gingen PinkRoccade, GeoTax en Horst aan de Maas uiterst zorgvuldig te werk. In het intakegesprek waren zowel de technische mensen als de projectverantwoordelijke van de drie partijen aanwezig. “Hierin hebben we alles afgekaart, zoals de planning, deelnemers, taken en randvoorwaarden. Erg prettig dat we daar direct duidelijke afspraken over hebben gemaakt”, licht Hanssen toe. Het implementatietraject duurde ongeveer drie maanden. “Daarin kwamen ook wat kinderziektes aan het licht, die we door de nauwe samenwerking van alle partijen snel opgepakt hebben en adequaat hebben kunnen oplossen”, vertelt Soon Woo, Functioneel Beheerder van CiVision en GeoTax bij Horst aan de Maas. “Foutmeldingen tijdens het testen werden direct aangepakt, eventueel met een nieuwe release. PinkRoccade en GeoTax zaten er bovenop.”

Evaluatie

Omdat het de eerste keer was dat PinkRoccade Ruimte & Omgeving WOZ Berichtenverkeer koppelde aan de taxatieapplicatie van GeoTax, hebben de drie betrokken partijen tussentijds vaak geëvalueerd. “Zowel tijdens het testen als in de productiefase zijn we bij elkaar gekomen. Welke issues staan nog open? Wie lost die op? Daardoor konden we dergelijke openstaande vragen direct beantwoorden”, zegt Hanssen. Horst aan de Maas heeft WOZ Berichtenverkeer inmiddels gebruikt voor de waardebepaling van 20.000 objecten. “Daarbij hadden we relatief weinig foutmeldingen; slechts 75. Een teken dat de module meteen goed werkt. Dat komt mede door de hechte samenwerking ‒ meer een partnership dan een traditionele klant/leveranciersrelatie. Want naast een positieve ervaring, heeft de samenwerking geleid tot een uitstekende koppeling van onze taxatie- en WOZ-applicatie.”

Deel via: