Direct naar de content
icon search white
3 oktober 2019 - Nieuws

3 Tips om goed te starten met de implementatie van WOZ berichtenverkeer

Voordat wij samen met de gemeente starten met de implementatie van WOZ berichtenverkeer, maken wij goede afspraken. Bijvoorbeeld afspraken over de acties die nodig zijn om de implementatie vlot te laten verlopen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. We zetten de belangrijkste punten graag voor jullie op een rij.

Tip 1: Los aan de hand van de nulmeting de eerste meldingen op
Wij beginnen met het draaien van controlelijsten. Aan de hand van deze lijsten hebben wij een goed beeld van de mogelijke uitval. Wij maken hiervan een verslag en bespreken dit tijdens de intake met de gemeente. Zo weet de gemeente welke meldingen ze al moeten oplossen en welke PinkRoccade voor haar rekening neemt.

Tip 2: Werk volgens een best practice
De eerste implementaties en ervaringen vanuit de praktijk zorgden voor een dwingend advies om te werken volgens een best practice. Deze best practice is zorgvuldig opgesteld per koppelpartner. En is een logische invulling van de sterke kanten van beide applicaties. We bespreken dit verder tijdens de intake.

Tip 3: Denk goed na over de rol van de beheerder
De invoering van het WOZ-berichtenverkeer heeft gevolgen voor de inrichting van processen. Voorheen waren fouten in Stuf-TAX of KMT verwerkingen minder belemmerend voor een goede werking van de koppeling. Met WOZ-berichtenverkeer vindt continue levering en verwerking van mutaties naar beide kanten plaats. Het synchroon houden van data aan beide kanten vraagt om een frequente monitoring. Het is belangrijk dat de beheerder van het berichtenverkeer over volledige kennis beschikt en bovenstaande punten voortdurend bewaakt. Wij adviseren alle gemeenten om hier vooraf goed over na te denken bij de inrichting van de nieuwe processen. Het is ook mogelijk hiervoor extra opleidingsdagen af te nemen of het beheer door PinkRoccade uit te laten voeren.

Gemeente Montferland kijkt er naar uit om te beginnen met het WOZ-berichtenverkeer
We spraken hierover met Ron Gerritsen, teamleider Belastingen van de gemeente Montferland.

Wat is de reden dat jullie tijdig willen starten met het opschonen van gegevens t.b.v. het WOZ-berichtenverkeer?
“We willen graag zo snel mogelijk over op het WOZ-berichtenverkeer. Op dit moment verrichten wij dubbele handelingen en dat kost erg veel tijd. WOZ-berichtenverkeer gaat er voor zorgen dat wij tijd besparen en het is een stuk betrouwbaarder. We willen alles zo snel mogelijk in orde hebben, zodat we de werkzaamheden zelf in de hand hebben. Daarna is het alleen maar een kwestie van bijhouden”.

Hoe is de communicatie verlopen in het voortraject?
“Erg prettig. Het ging vlot en onze vragen werden snel beantwoord via de mail”.

Kijken jullie uit naar het WOZ-berichtenverkeer?
“Ja, ik zie veel voordelen voor ons. Waarvan de realtime verwerking van data voor mij het belangrijkste voordeel is. Op dit moment gebruiken we de KMT-koppeling. Daar zitten geen pand id’s in en dat werkt niet prettig. Ik kijk er naar uit om efficiënter te werken”.

Neem gerust contact met ons op
Wil je ook starten met WOZ-berichtenverkeer? Neem dan contact met ons op en stuur een bericht naar salesRO@pinkroccade.nl. We helpen je graag verder.

Deel via: