Direct naar de content
icon search white
2 juni 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden juni

Engelbert Wijnhoven, Productmanager iBurgerzaken vertelt in dit blog meer over verkiezingen in de Coronatijd, de samenwerking met Partners4IT en het open platform iBurgerzaken.

Verkiezingen in Coronatijd

De eerste gemeenten zijn gestart met voorbereidingen van de verkiezingen. Dit najaar zijn er herindelingsverkiezingen in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Haaren. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart 2021. De voorbereidingen hiervoor zijn extra beladen vanwege de ontstane situatie rondom het Coronavirus. Er zijn namelijk een tal van extra vragen die beantwoord moeten worden:

  • Zijn de stembureaus geschikt voor een 'anderhalvemetersamenleving'?
  • Gaan we burgers bepaalde stembureaus en/of momenten aanbieden om drukte te voorkomen?
  • Hoe gaan we om met rijmanagement en handhaving?
  • Zijn we in staat om de stemmen op een veilige manier te tellen?
  • Worden voldoende mensen geworven om de bezetting van de stembureaus te organiseren?

Digitale brainstorm/webinar over Verkiezingen in Coronatijd

Het is belangrijk om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat straks niet alles op het laatste moment moet gebeuren. Vanuit PinkRoccade Publiekszaken is ook de wens om de behoefte bepalen. Daarom organiseren we een digitale brainstorm/webinar om dit onderwerp met elkaar te bespreken. De uitnodiging hiervoor volgt snel! Houd hiervoor je mailbox in de gaten.

Samenwerking met Partners4IT

Partners4IT en PinkRoccade hebben elkaar gevonden als perfecte partner om gemeenten volledig te ontzorgen en voor te bereiden op de verkiezingen. Partners4IT en PinkRoccade zijn beide innovatieve vooruitdenkers met moderne oplossingen gericht op selfservice en procesoptimalisatie. Beide organisaties hebben passie voor de zorg en lokale overheid. Samen met klanten uit deze markten, creëren ze toekomstbestendige oplossingen.

Aanleiding voor de strategische samenwerking is dat PinkRoccade al geruime tijd de wens heeft om het portfolio van iBurgerzaken uit te breiden met nieuwe functionaliteiten rondom het verkiezingsproces. Partners4IT was tegelijkertijd op zoek om het product Stembureaumanager (SBM) toegankelijker te maken voor alle gemeenten in Nederland. De producten iBurgerzaken (PinkRoccade) en Stembureaumanager (Partners4IT) zijn op dit moment mooie innovaties in de gemeentelijke markt. Middels deze strategische samenwerking krijgen de gemeenten een moderne oplossing en hulpmiddel voor de komende 7 verkiezingen. De Stembureaumanager wordt hiermee een integraal onderdeel van de iBurgerzaken suite. Lees het hele artikel over deze samenwerking hier terug.

Het open platform iBurgerzaken integreert met Common Ground

5 jaar geleden is bij de ontwikkeling van iBurgerzaken al gebruik gemaakt van een vijf-lagen-model waar ook Common Ground haar ontwikkelingen op baseert. Hierdoor zijn we nu in staat om op de juiste manier in te spelen op de Common Ground ontwikkeling en samen met gemeenten en marktpartijen snel te innoveren. Het uitgangspunt is open data en open verbindingen. In iBurgerzaken worden de eerste voorbereidingen gedaan om de nieuwe ontwikkelingen van Common Ground een plek te geven.

De eerste API’s (BAG en BRK) uit het programma ‘Haal Centraal’ zijn productieklaar in iBurgerzaken. Het is nu wachten op oplevering van de API’s uit het programma, namelijk de BAG API voor het ophalen van adresgegevens en de BRK API voor het ophalen van kadastrale gegevens bij een adresonderzoek.

Het open platform iBurgerzaken biedt de mogelijkheid om apps van derden te koppelen, zoals de verhuisapp van gemeente 's-Hertogenbosch en gemeente Eindhoven. In de komende periode worden de eerste resultaten zichtbaar uit een eerste pilot waarbij componenten van Common Ground worden geïnstalleerd.

Wil jij ook iets ondernemen met betrekking tot Common Ground?

Dan hoor ik dat graag! Neem contact met mij op via: Engelbert.Wijnhoven@PInkRoccade.nl

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven