Direct naar de content
icon search white
7 juli 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden juli 2020

Engelbert Wijnhoven, Productmanager iBurgerzaken vertelt in deze blog meer over 24 uur zonder, Common Ground, livegang gemeente Apeldoorn, iDocumentcreatie en digitoegankelijkheid. 

24 uur zonder...

Afgelopen vrijdag was ik samen met diverse medewerkers van Pinkroccade Local Government in een bos te Borculo. De opdracht: 24 uur alleen zijn in het bos zonder tent, eten en een telefoon. De bedoeling? Even ‘uit’ staan en tot rust komen. Daarnaast een goed moment om ook even terug te kijken naar de afgelopen periode. Met een glimlach op mijn gezicht kijk ik terug op de mooie resultaten.

Common Ground | Visie

Vanuit de behoefte van gemeenten en marktpartijen is 'Common Ground' ontstaan. Door op een andere manier om te gaan met gegevens, door het loskoppelen van data van werkprocessen en applicaties, is het eenvoudiger om in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. 5 jaar geleden is bij de ontwikkeling van iBurgerzaken al gebruik gemaakt van een 'vijf-lagen-model' waar ook Common Ground haar ontwikkelingen op baseert. Hierdoor zijn we nu in staat om op de juiste manier in te spelen op de Common Ground ontwikkeling en samen met gemeenten en marktpartijen snel te innoveren. Het uitgangspunt is: Open Data en Open Verbindingen. Onderstaande afbeelding visualiseert onze visie daarop.

CG.png

Common Ground | Verhuisapp

Afgelopen maand is een grote stap gezet met de integratie van de verhuisapp van gemeente 's-Hertogenbosch en gemeente Eindhoven. Binnen 3 weken is een integratie gerealiseerd tussen een verhuisformulier van VNG en iBurgerzaken. Onderstaande afbeelding visualiseert deze integratie.

Common Ground.jpg

Common Ground | Digitale geboorteaangifte

Ook is de toekomst van de digitale geboorteaangifte beproefd: in het kader van Common Ground zijn er ontwikkelingen om gegevens direct uit de bron op te halen. Ouders loggen in met DigiD waarbij vervolgens de koppeling met Babyconnect wordt aangeroepen. Zij leveren de gegevens van de geboorte aan zoals geboortedatum en geboortetijd. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat de geboorte van een kind geverifieerd wordt met de geboortegegevens uit de diverse geboortezorgsystemen. Omdat de aangifte van het kind voor het grootste gedeelte wordt vooringevuld is de verklaring van de arts én verificatie van een verloskundige niet meer nodig. Enkel wanneer een kind niet bekend is in de zorgsystemen kan nog teruggevallen worden op de huidige processen. Ralph Hees, Java Developer bij PinkRoccade Publiekszaken, vertelt in zijn blog meer over deze ontwikkeling.

Livegang gemeente Apeldoorn

Begin deze maand is gemeente Apeldoorn live gegaan met iBurgerzaken. Ongeveer 162.000 inwoners gebruiken vanaf nu de e-diensten van iBurgerzaken. In het project is zeer goed samen gewerkt en zijn vele (kilo)meters gemaakt. In co-creatie met gemeente Apeldoorn is een portaalfunctie gerealiseerd voor burgers en bedrijven. Dit is een portaal waarin alle burgers/ondernemers hun zaken terug kunnen zien. Dit geldt voor alle zaken die in behandeling, al afgerond of afgewezen zijn.

IMG_0576.jpg
Tjerk Venrooy was aanwezig bij dit feestelijke moment in Apeldoorn

Daarnaast wordt de module iRaadplegen in gebruik genomen door 250 niet-burgerzaken medewerkers. Vanwege specifieke gegevensautorisatie voldoet de module aan de wet BRP en AVG. Daarnaast is het eenvoudig in gebruik: makkelijk doorklikken naar gerelateerde én gegevens worden rechtstreeks uit de bron geraadpleegd. 

iDocumentcreatie is klaar voor de start

“Wat een verademing is iDocumentcreatie. Het is vooral gebruikersvriendelijk. Geen overbodige acties waardoor je veel sneller klaar bent. Het wordt leuker om eigen documenten te maken. Het is geen doolhof waar je doorheen moet om documenten te koppelen aan processen." aldus gemeente Almelo. In release iBurgerzaken 3.7 maken we de resterende documenten voor iDocumencreatie beschikbaar voor de volgende modules: iAfstamming, iHuwelijk, iOverlijden, iReisdocumenten en Aktes en latere vermeldingen.

Het is van groot belang dat we iDocumentcreatie gefaseerd uitrollen: basis, basis extra en pilot! Door deze gefaseerde uitrol voorkomen we dat ineens alle gemeenten de nieuwste documenten gebruiken en tegen fouten aanlopen. 

  • Basis: de grootste groep gemeenten die enkel voor de processen waar dat voor noodzakelijk is iDocumentcreatie gebruiken
  • Basis extra: een groep van ongeveer 25 gemeenten die de juiste configuratie aan heeft staan en voor meer apps/processen ook iDocumentcreatie gebruikt
  • Pilot: een handvol gemeenten die de allernieuwste documenten actief testen en in de praktijk gebruiken

Neem contact op met je Accountmanager om afspraken te maken over het gebruik en de uitrol van iDocumentcreatie.

Digitoegankelijkheid: is jouw gemeentelijke website toegankelijk?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Zo is sinds 26 mei 2020 iBurgerzaken trotse bezitter van het waarmerk drempelvrij.nl. Daarmee is iBurgerzaken officieel WCAG 2.1. gecertificeerd.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Innovatie Manager
Engelbert Wijnhoven