Direct naar de content
icon search white
4 augustus 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden augustus 2020

In deze blog vertelt Engelbert Wijnhoven, Productmanager iBurgerzaken meer over de Agenda Digitale overheid en bijbehorend innovatiebudget. Meer over de verbetering van digitale dienstverlening met het open platform iBurgerzaken, het NVVB Jaarcongres dat helaas is afgelast én de stand van zaken rondom iDocumentcreatie lees je hier ook terug. Afsluitend geeft hij een visuele inkijk in de iBurgerzaken release 3.7.

Op de agenda van Digitale Overheid: innovativiteit

Bij de presentatie van de Agenda Digitale Overheid heeft minister Raymond Knops aangekondigd dat de overheid op een andere manier gaat werken. Een van de peilers binnen deze nieuwe werkwijze is: innovativiteit. Hoe dat tot uiting moet komen?

 • Door te experimenteren
 • Ruimte te geven aan nieuwe initiatieven
 • Connecties aan te gaan met nieuwe partijen
Agenda Digitale Overheid.png
Agenda Digitale Overheid

Innovatiebudget voor 24 projecten in 2020

Het innovatiebudget ondersteunt bovenstaande manier van werken. Het biedt een steun in de rug van gedreven ambtenaren, waarbij innovatieve ideeën het in de eigen organisatie vaak moeten afleggen tegen andere prioriteiten. Geselecteerde initiatiefnemers krijgen niet alleen financiële ondersteuning, maar ook publiciteit en desgewenst inhoudelijk advies vanuit BZK.

In 2020 ontvangen 24 projecten een bijdrage uit het Innovatiebudget 2020. Een daarvan is de digitale geboorteaangifte. PinkRoccade Publiekszaken gaat daarbij samenwerken met gemeente Helmond, gemeente Tilburg, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Utrecht, gemeente Breda, VNG-Realisatie en het Programma Babyconnect (ministerie VWS). Je leest er meer over in het blog van Ralph Hees, software developer bij PinkRoccade Publiekszaken.

Open platform iBurgerzaken en iConnect

Het nieuwe platform iConnect van PinkRoccade is inmiddels gelanceerd. Gemeenten staan voor de uitdaging om de digitale dienstverlening continu te verbeteren. Steeds meer gegevensuitwisseling is hier voor nodig. iBurgerzaken iConnect biedt gegevensuitwisseling in alle standaarden. Hierbij voorziet iBurgerzaken in alle API-integratiebehoeften met continuïteit van de bestaande gegevensstromen. iBurgerzaken integreert daarom met het platform iConnect. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan burgers en ambtenaren.

Voorbeelden van het open platform iBurgerzaken

 • Verbeteren van verwerking BAG mutaties in iBurgerzaken
  Via iVerblijfsobject: In de komende releases wordt gewerkt aan het opleveren van deze module. Het is namelijk een complex en intensief proces. Vanuit de nieuwe filosofie van Common Ground wordt de data opgehaald vanuit de landelijke voorziening BAG. 
 • Verbeteren van communicatie met burgers via integratie MijnOverheid 
  Door iBurgerzaken aan te sluiten op ‘MijnOverheid Berichtenbox’ is het mogelijk om informatie uit te wisselen vanuit iBurgerzaken.
 • De eerste API's uit het programma ‘Haal Centraal’
  Namelijk de BAG API voor het ophalen van adresgegevens en de BRK API voor het ophalen van kadastrale gegevens bij een adresonderzoek.
 • Verandering & innovatie in het programma ‘Verbeteren reisdocumentenstelsel'
  Lees er meer over op deze website.
 • Ophalen verzoeken vanuit derden
  Het open platform iBurgerzaken biedt de mogelijkheid om apps van derden te koppelen, zoals de verhuisapp van gemeente 's-Hertogenbosch en gemeente Eindhoven.

NVVB Jaarcongres in oktober gaat niet door

Misschien heb je het al voorbij zien komen, het bestuur van de NVVB heeft onlangs besloten het tweedaagse NVVB jaarcongres op 5 & 6 oktober uit veiligheidsoverwegingen niet door te laten gaan. Ontzettend jammer, want wij hadden je erg graag op onze beursstand en tijdens één van onze workshops ontmoet.

Congres thema: IDeale dienstverlening

Het congresthema van dit jaar was wat ons betreft actueler dan ooit. Niet alleen vanwege alle ontwikkelingen & actualiteiten rondom (digitale) identiteit zoals: Wet Digitale overheid, elektronische geboorteaangifte en de vernieuwing van het reisdocumentenstelsel. Maar zeker ook op het gebied van (digitale) dienstverlening. Want waar er voorheen misschien nog – lichte – twijfel was, wordt nu nut en noodzaak van het online beschikbaar stellen van producten en diensten beter zichtbaar door de huidige Coronacrisis.

Houd onze evenementenkalender in de gaten

Want ondanks dat we elkaar dit najaar niet op het NVVB jaarcongres kunnen treffen, werken wij achter de schermen hard aan een alternatief programma. Meer informatie volgt snel!

iDocumentcreatie: de stand van zaken

Als gemeente wil je dat documentsjablonen in iBurgerzaken voldoen aan de wettelijke eisen, met de mogelijkheid om zelf aanpassingen te maken. Die aanpassingen wil je op een eenvoudige en efficiënte manier door kunnen voeren. iDocumentcreatie maakt dit mogelijk. Waar momenteel iDocumentcreatie al beschikbaar is in meerdere apps, komen medio augustus de resterende documenten beschikbaar.

iDocumentcratie beschikbaar in meerdere apps

De volgende apps worden ondersteund door iDocumentcreatie:
• iBegraafplaats: vergunning gedenkteken & Verlengen afstand graf
• iBijhouding
• iBrondocumenten: referentiedocument
• iGeboorte+
• iNationaliteit
• iBegraafplaats
• iRijbewijzen
• iVerblijf & Adres
• iOnderzoek
• iVerzoek
• iReisdocumenten

Gefaseerde uitrol

Half augustus 2020 zullen de resterende documenten in release 3.7 beschikbaar komen, het gaat dan over: iAfstamming, iHuwelijk, iOverlijden, iReisdocumenten en Aktes en latere vermeldingen. Het is van groot belang dat we iDocumentcreatie gefaseerd uitrollen; basis, basis extra en pilot. Door deze gefaseerde uitrol voorkomen we dat ineens alle gemeenten de nieuwste documenten gebruiken en tegen fouten aanlopen…

• Basis: de grootste groep gemeenten die enkel voor de processen waar dat noodzakelijk is iDocumentcreatie gebruiken;
• Basis extra: een groep van ongeveer 25 gemeenten die de juiste configuratie aan heeft staan en voor meer apps/processen ook iDocumentcreatie gebruikt;
• Pilot: een handvol gemeenten die de allernieuwste documenten actief testen en in de praktijk gebruiken.

Maak je al gebruik van TekstData integratie (deze oplossing komt vanuit het ‘Cipers tijdperk’)? Dan kan je gratis gebruik maken van iDocumentcreatie. Neem hiervoor contact op met je Accountmanager.

iBurgerzaken release 3.7 visueel gemaakt

Door de drie ontwikkelteams van iBurgerzaken is er hard gewerkt aan een nieuwe release. Voor twee van de ontwikkelteams is er ook een wijziging geweest in de rol van Product Owner. Per 15 juni heeft Michelle Meekes het stokje overgedragen gekregen van Sanne van der Zanden. Zo vervult zij samen met Frank van Baren het Product Ownerschap voor de drie ontwikkelteams. Met behulp van ‘zakelijk tekenen’ maakte zij voor team CORE en CARE de scope van 3.7 visueel.

Release_3.7.png
De visuele scope van release 3.7
Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven