Direct naar de content
icon search white
22 maart 2017 - Blogs

Tips en tricks voor open postenbeheer

In de afgelopen periode ben je waarschijnlijk druk bezig geweest met de jaarrekening en met de aanslagoplegging voor het nieuwe belastingjaar. Dit zorgt ervoor dat je weer vele duizenden nieuwe vorderingen, kwijtscheldingen en verminderingen extra in de administratie inleest en moet gaan beheren. Dit is daarom een mooi moment om eens met extra aandacht je open postenbeheer onder de loep te nemen.

Hoe is het momenteel gesteld met dit beheer en wat kun je dit jaar doen om effectiever en beter in te vorderen?
Hoe kun je kosten besparen en tegelijkertijd de opbrengsten op je invorderingsproces verhogen? De Tool Interne Controle op Invordering (hierna Reporting Tool) biedt je de juiste overzichten om inzicht te verkrijgen en te sturen op effectiviteit.

De Reporting Tool stelt je in staat om enerzijds overzichten te genereren voor bijvoorbeeld een MT of accountant, maar dient anderzijds ook als werkvoorraad voor de invorderingsafdeling. De overzichten zijn vooraf gedefinieerd, kunnen snel gegenereerd worden en vervolgens makkelijk geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Excel.

Tips en tricks voor het gebruik van de Reporting Tool:

  • Draai de open postenlijst per peildatum en selecteer de betreffende posten nogmaals met nieuwe peildatum. Zo kun je het verloop van je open posten zien, zoals de accountant dit vaak vraagt.
  • Selecteer alle open posten die wél vervallen zijn, maar nog niet in een invorderingstraject zitten en ook geen blokkade/uitstel hebben. Zo zie je welke posten zijn blijven hangen en onterecht uit het zicht zijn geraakt.
  • Draai een overzicht van alle open posten waar nog slechts 7 of 15 euro open staat. Dit zijn posten waarbij de debiteur feitelijk de invorderingskosten niet betaald heeft.
  • Bekijk eens de ouderdomsanalyse waarmee je eenvoudig de posten uitlicht die al langer dan een jaar vervallen zijn.
  • Controleer eens of er uitsteldata of blokkades werkzaam zijn die eigenlijk al geruime tijd niet meer actueel zijn.

Meer weten over open postenbeheer of heb je een ander proces waarin je efficiënter wilt worden?
Stuur mij dan een bericht.

Deel via:

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
pinkroccade_Julius_Haagh_041_AS.png