Direct naar de content
icon search white
16 juni 2022 - Blogs

Stabiele basis, slimme toekomst

Een stabiele basis en slimme toekomst. Die combinatie is voor het belastingproces cruciaal. De belastinginkomsten zijn van groot belang voor uitvoering van de lokale overheidstaken en ondersteuning van nieuw beleid. Dit mag niet mis gaan. En dit gaat bij ons ook niet mis. 

Natuurlijk wordt het weleens spannend

Zeker als je van ICT-systeem wisselt of een samenwerking aangaat. Of daar juist uittreedt. Maar dan nog moet dat lukken. Ook op de afgesproken datum en volgens de verordening van de gemeente(n). En ook nog op juiste grondslagen en op basis van rechtvaardigheid. Wij zijn er trots op dat dit altijd goed is gegaan, decennia lang. Onze belastingsoplossingen zijn betrouwbaar, net zoals de service van onze medewerkers. Daar kun je letterlijk en figuurlijk op rekenen.

Tegelijkertijd verandert de wereld continu

Daar blijven we als ICT-partner op anticiperen met slimme oplossingen. En bij voorkeur zo, dat dit niet tot grote schokken leidt in de bedrijfsvoering van onze klanten. Een belangrijke ontwikkeling is de Samenhangende Objectenregistratie. Met iObjecten hebben we een moderne oplossing voor beheer en integratie van objecten zoals de WOZ, de BAG en de kadastrale objecten. Onze belastingapplicatie verandert daarbij van bronhouder naar afnemer van objectregistratie. Dat doen we gefaseerd en in samenwerking met onze klanten.

Juiste en geïntegreerde gegevens zijn essentieel voor een efficiënt en effectief belastingproces

De belastingplichtige wil daar minstens inzage in. En kan zelfs helpen de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Dit verhoogt ook de acceptatie van de belastingen en betaling ervan. Parallel aan de gegevensintegratie zorgen we ook voor verdere ontsluiting van het belastingproces naar de belastingplichtige. Hiervoor bieden we OpenBelastingen aan.

OpenBelastingen is een uitgebreide API

Deze brengt functionaliteit en data vanuit het belastingproces bij de belastingplichtige. Denk naast inzage in data ook aan aangiftes, bezwaren, kwijtscheldingen en betalingen. Meer dan goede voornemens. We hebben al concrete resultaten geboekt. En we gaan graag met onze klanten de gesprekken aan.

Deel via: