Direct naar de content
icon search white
30 september 2020 - Blogs

Robuustheid van de iBurgerzaken cloud | Blog 4

Robuustheid: een mooi woord, dat letterlijk betekent: in hoeverre een systeem of applicatie gevoelig is voor storingen van buitenaf. Ron van den Enden, Enterprise Architect bij Publiekszaken vertelt in zijn blogreeks meer over de robuustheid van de iBurgerzaken cloud én het verbeterprogramma daarvan. Na blog 1blog 2 & blog 3 lees je nu in deze blog meer over hoe het oefenen van de uitwijkprocedures verliep én data in DR omgevingen. 

De deadline voor het inleveren van een blog komt snel dichtbij. Ik heb me deze maand voorgenomen om aanmaningen van Loes deze keer voor te zijn ;). Dus voor vandaag tijd gereserveerd in mijn agenda, iedereen verteld dat over deze reservering niets heen gepland mag worden én nog voor de zon op is, begonnen met alweer mijn 4e blog. Ook deze maand is veel gebeurd op het gebied van het verbeteren van de robuustheid van de iBurgerzaken cloud. Lees snel verder...

Data in DR omgevingen
Eerst ga ik het laatste stukje van de verbeterde opzet van de cloud “De data in de DR omgevingen” uitleggen. Daarom nog even terug naar het schema:

Flat schema.jpg

Zoals in mijn vorige blogs is uitgelegd, wordt bij een calamiteit in één of meerdere flatgebouwen (1.1 t/m 2.2) uitgeweken naar de DR omgeving. Dit is een omgeving die het “werken met iBurgerzaken” in de oorspronkelijke flatgebouwen kan overnemen. Maar ja, wat heb je eraan als gemeente om in zo’n omgeving te gaan werken als de data van je burgers, processen etc. is achter gebleven in de flatgebouwen?

Om deze patstelling te voorkomen, wordt elke wijziging in de data van iBurgerzaken in de oorspronkelijke flatgebouwen ook direct doorgevoerd op een kopie van die data. Een kopie die zich bevindt in de DR omgeving. Dus de data van alle gemeenten komt 2x voor in de cloud. De eerste set bevindt zich in het flatgebouw terwijl de tweede set zich bevindt in de DR omgeving. En wij zorgen ervoor dat die sets altijd identiek zijn. Door deze opzet kunnen we altijd uitwijken naar de DR omgeving zonder dat we eerst de data van de gemeenten daarheen moeten kopiëren. Dit scheelt enorm veel doorlooptijd als zo’n uitwijk onverhoopt nodig mocht zijn.

Het oefenen van de uitwijkprocedures
Nu terug naar de afgelopen maand. Aan het begin van de maand hebben we een lange lijst opgesteld van taken die uitgevoerd moesten worden. Een deel van die taken had te maken met het verder doorvoeren van verbeteringen in de cloud. En zoals beloofd, ging een belangrijk deel over het oefenen van de uitwijk procedures

De generale repetitie én première
We zijn aan het begin van de maand begonnen met een soort van generale repetitie. Dit 3 dagen voor de eigenlijke première op 5 september. Een première waarop we daadwerkelijk met zo’n 40 gemeenten uit één van de flatgebouwen een heuse uitwijk wilden gaan uitvoeren naar de DR omgeving.

‘Bij de generale repetitie verliep lang niet alles volgens het boekje. Maar zoals het gezegde is: “Een slechte generale is een goede première”. En dat klopt ook nu weer.’

Zoals John Kersten (onze manager Operations & Kenniscentrum) terecht trots in zijn update mail van 10 september meldde, was de première meer dan een succes. Niet alleen de uitwijk zelf was gelukt, we hebben ook meer ervaringen met de procedures kunnen opdoen én hebben een aantal verbeteringen gevonden. Leve de verbetermethode “Plan-Do-Check-Act! Even een persoonlijke noot van mijn kant uit: dikke complimenten voor het Operations Team dat ook deze maand bergen met werk heeft verzet!

Onze partner zit ook niet stil
Parallel aan dit alles zit onze partner KPN ook niet stil. Zij hebben de afgelopen maand een eigen verbeterprogramma gestart dat erop gericht was om mogelijke zwakheden in de hardware te vinden. Ook hiervan zijn de resultaten inmiddels bekend. Er zijn geen majeure issues gevonden maar er zijn wel een aantal verbeterpunten gevonden die zullen worden aangepakt.

Blijf mijn blogreeks volgen en stel gerust je vragen
De komende maanden zal het verbeteren van de robuustheid van de cloud in het teken staan van het oefenen en verder fijn slijpen van de procedures. Hoofdmoot van het werk van de komende maand zal echter te maken hebben met het “lean and mean” maken van de omgevingen. Omdat ik mijn blog niet te lang mag maken (Loes is heel streng haha), zal ik in mijn volgende blog uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en wat de resultaat is van de geplande acties voor oktober.

Heb je vragen naar aanleiding van mijn blogs? Stuur mij dan gerust een e-mail via: Ron.vandenEnden@PinkRoccade.nl.

Deel via:

‘Techniek: mijn zorg, jullie voordeel!’

Ron van den Enden, Enterprise Architect
PinkRoccade_0667.png (1)