Direct naar de content
icon search white
18 juni 2021 - Blogs

Invulling Wet Open Overheid

Zoals Jouke aangeeft in de introductie staat het vertrouwen in de overheid behoorlijk onder spanning. Wij, als PinkRoccade, zijn op verschillende manieren actief om dit vertrouwen terug op peil te krijgen. Een belangrijke schakel hierin is het bieden van meer mogelijkheden tot transparantie naar de burger, waar wij op inspelen door nauwlettend de invulling van wetten als de Woo te volgen.

Implementatieplan VNG
De VNG heeft eerder dit jaar het implementatieplan ‘Implementatieplan actief openbaar maken (Woo)’ geschreven om gemeenten te helpen bij de implementatie van de Woo. Dit document beschrijft hoe de huidige situatie in kaart gebracht kan worden en welke stappen nodig zijn om het gewenste ambitieniveau te behalen.

Ambitieniveaus
Het implementatieplan kent de volgende vier niveaus:
Beneden-basis: met dit niveau loop je achter op de wet. Als startpunt is dit een mogelijkheid, maar het is onze wens om samen met jullie één van de volgende niveaus te behalen.
Basis: door voor basis te kiezen wordt de wettelijke fasering van de Woo gevolgd.
Medium: hierbij gebruik je het basisniveau met de toevoeging van extra stukken waarvoor actieve openbaarmaking nog niet verplicht is.
Plus: het hoogste niveau waarbij je voldoet aan het Basis en Medium niveau. Daar bovenop maak je stukken openbaar waarvoor géén wettelijke verplichting tot openbaarmaking geldt.


Een plan op maat
Per ambitieniveau ondersteunen wij jullie graag met specifieke hulpmiddelen. Bij het Beneden-basis niveau gaan wij samen met jullie een nulmeting en impactanalyse uitvoeren om te bepalen waar je als gemeente staat en een plan op maat maken voor jou ambitieniveau.

Bij niveau Basis is de ambitie om te voldoen aan de basis wetgeving. Hiervoor heb je een anonimiseringstool nodig. In het basisniveau faciliteren wij jullie met iOpenbaar. Met iOpenbaar kan je snel en eenvoudig documenten anonimiseren.

Met het Medium niveau gaan we voor de ambitie om proactief informatie te delen met je inwoners. Wij publiceren automatisch de geanonimiseerde stukken en helpen jullie bij de invoering van de 3 fases van de Woo.

Door voor Plus te kiezen gaan we voor maximale transparantie! We gaan ervoor zorgen dat alle wettelijk mogelijke documenten geanonimiseerd en gepubliceerd worden voor jullie inwoners. Ook voeren we een juridische check uit, zodat je zeker weet dat je nergens een mogelijkheid laat liggen om het vertrouwen van de burger weer op orde te krijgen!

Ben je benieuwd hoe wij jullie kunnen helpen om te voldoen aan de Woo. Ik kom graag bij je langs om onze mogelijkheden met jullie te bespreken!

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)