Direct naar de content
icon search white
4 maart 2021 - Blogs

De WOO staat voor de deur!

Het is alweer bijna 10 (!) jaar geleden toen in 2012 de eerste beginselen in de vorm van een initiatiefnota voor de Wet open overheid (Woo) werden opgesteld. Naar verwachting wordt de Wob 1 juli 2021 of 1 januari 2022 vervangen door de Woo. De Tweede Kamer heeft op 26 januari 2021 het wetsvoorstel aangenomen.

Er is een hoop veranderd in de bijna 10 jaar die is verstreken, maar één ding blijft: zoals het getijde verloopt blijft de Wob telkens weer onder de aandacht komen. Dat zal met de intrede van de Woo niet veranderen. Tijd om de koe bij de horens te vatten. In deze blog vertel ik meer over de belangrijkste ontwikkeling bij de inwerkingtreding van de Woo: actieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking
De Woo legt meer nadruk op actieve openbaarmaking dan de Wob. De Woo leidt ertoe dat tot een groot aantal soorten besluiten openbaar zal worden gemaakt waarbij sprake is van persoonsgegevens. Een Functionaris voor de Gegevensbescherming en mogelijk andere collega’s gaan deze besluiten beoordelen op gegevens die geanonimiseerd moeten worden. Gemeenten moeten dus vooraf bedenken hoeveel tijd het gaat kosten om gevallen te beoordelen en eventueel ook uren beschikbaar stellen. De verwachting is dat er veel meer documenten moeten worden gecontroleerd voordat ze gepubliceerd kunnen worden dan wat nu het geval is.

Ook nieuw is dat voor de uitvoering van de actieve openbaarmakingsplicht alle bestuursorganen gebruik moeten maken van één digitaal platform. Dit is geregeld in artikel 3.3b van de Woo. Dit zogenoemde Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie makkelijk vindbaar en doorzoekbaar is. In de toekomst zal iOpenbaar op PLOOI aansluiten om directe publicatie mogelijk te maken.

20210301 - Blog Maart illustratie.png


Automatisch anonimiseren met iOpenbaar
Het handmatig weglakken van passages van stukken is een zeer tijdsintensief proces. In stukken met een vaste structuur kan dit worden ondervangen door het gebruik van documentsjablonen met vaste locaties voor gegevens. Vanzelfsprekend zal deze aanpak alleen werken op door de gemeente gemaakte documenten met een bepaald documentsjabloon. Voor inkomende post, ongestructureerde documenten zoals e-mails of nota’s wordt dit een stuk lastiger. Naast de algoritmische anonimisering zijn er ook praktische voorbeelden te geven waarvoor documentsjabloonherkenning toegevoegde waarde heeft. Documentsjabloonherkenning zal in iOpenbaar in de toekomst volgens StUF-DCR gaan werken.

Met iOpenbaar anonimiseer je automatisch documenten of hele dossiers. De slimme algoritmes van de oplossing analyseren iedere pagina, waarna alle privacygevoelige informatie gemarkeerd wordt. Een gebruiker kan markeringen toevoegen of verwijderen waarna een nieuwe, te publiceren versie van het document opgeslagen wordt. De anonimisering is in de geanonimiseerde versie van het document onomkeerbaar en zal niet te herleiden zijn. Doordat de oplossing een lerend vermogen heeft wordt de anonimisering steeds effectiever. Het controleproces voor te publiceren documenten zal zo van een kwantitatief proces veranderen in een kwalitatief proces.


Ben jij benieuwd hoe iOpenbaar je kan helpen bij de implementatie van de Woo? Ralf Martens (Product Champ) vertelt je graag hoe iOpenbaar je kan helpen. Neem contact op met Ralf via 06-46093273 of Ralf.Martens@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)