Direct naar de content
icon search white
1 mei 2017 - Blogs

De 2 speerpunten in 2017

In de voorgaande nieuwsbrieven heb ik al aangegeven dat we de klanttevredenheid gaan verbeteren. We hebben dan ook 2 speerpunten voor dit jaar benoemd:

  1. Verhogen van het percentage digitale aanvragen voor en door burgers;
  2. Verbeteringen realiseren in bestaande apps.

Verhogen selfservicepercentages

Door deel te nemen aan de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17) gaan gemeenten bijvoorbeeld op een laagdrempelige en leuke manier aan de slag met verleiden naar het digitale kanaal. Goed voor de dienstverlening, het contact met inwoners en bedrijven en er zijn ook nog eens leuke prijzen te winnen. De competitie is natuurlijk geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel voor gemeenten om zich te profileren.

Dinsdag 18 april jl. was het tijd voor de eerste #LSG17 workshop met als hoofdonderwerpen 'beleid' en 'website'. Deze workshops zijn door de deelnemers, onze klanten goed ontvangen. Meer over de eerste workshops én het vervolg van #LSG17 lees je in de blog van Sanne van der Zanden.

Verbeteren performance

Samen met de kwartiermakers realiseren we verdere verbeteringen in de apps van iBurgerzaken. We zetten samen de puntjes op de ï om het gebruiksgemak voor de medewerkers te verhogen. Met als doel dat medewerkers sneller en efficiënter zaken afhandelen. Ook voeren we verbeteringen, waardoor de afhandelingstijd wordt verlaagd en de beschikbaarheid van iBurgerzaken weer boven de 99,5% komt.

Hiervoor is (ontwikkel-)capaciteit vrijgemaakt. Inmiddels hebben onze specialisten een 20-tal klantbezoeken afgelegd. De eerste resultaten van deze acties zijn al direct zichtbaar en merkbaar voor klanten in de komende release van iBurgerzaken. Meer over release 2.8 lees je in dit artikel.

Verhoogde klanttevredenheid?!

Wij realiseren ons dat afhankelijk van het type product of dienst bepaalde aspecten onder bepaalde omstandigheden meer of minder relevant zijn. Het is niet voldoende om alleen de tevredenheid met betrekking tot de verleende ondersteuning –voor, tijdens en na de implementatie– of het product te weten. Bij kwaliteitsmetingen moet je regelmatig de thermometer erin stoppen…

We zijn dan ook benieuwd of bovenstaande impact heeft op de klanttevredenheid. Wij blijven de thermometer erin stoppen en we hopen dat jij van tevredenheid nooit genoeg krijgt. Maar we hopen ook dat je eerlijk bent en ons zegt waar het op staat.

De resultaten gaan we in ieder geval delen, waarbij we op basis van jullie input continue kijken welke verbeteringen benodigd zijn. Met de #LSG17 en de eerste verbeteringen ten aanzien van functionaliteit en performance, hebben we in ieder geval al mooie stappen gezet.

Deel via: