Direct naar de content
icon search white
13 juni 2022 - Blogs

Archiefwet, Wet open overheid & onze Proeftuin

Op 24 mei 2022 hebben ruim 70 deelnemers aandacht geluisterd naar Martin van de Made (gemeente Zutphen) en Richard Meijer (OWO-gemeenten) die hun ervaringen hebben gedeeld over de Archiefwet en de intrede van de Wet open overheid. Daarbij kwamen ook de oplossingen ter sprake die hen ondersteunen in de uitvoering van deze wetten; iArchief en iOpenbaar.

Urgentie
Gesprekken met gemeenten leren ons dat de archiefwet hernieuwde aandacht krijgt in de laatste periode, vermoedelijk mede ingegeven door de introductie van de Woo. Veel gemeenten nemen deze kans om opnieuw kritisch te kijken naar het archief en te bepalen welke stappen nodig zijn om actief en passief publiceren mogelijk te maken. Zonder snel en betrouwbaar te anonimiseren is dit niet mogelijk.

Proeftuin
In eerdere blogs is uitgebreid stilgestaan bij de functionaliteit en toegevoegde waarde van iOpenbaar, daar gaan we hier niet verder op in. We horen dat het uitproberen van de oplossing om te ervaren hoeveel tijdwinst en gemak dit oplevert erg belangrijk is. Hiervoor hebben we Proeftuinen in het leven geroepen. Met een Proeftuin kan je in de periode vanaf 01-07-2022 tot en met 31-12-2022 gebruik maken van iOpenbaar. Ook neem je deel aan sessies met de andere koplopergemeenten zodat je veel invloed krijgt op de ontwikkelrichting van de applicatie. De ideale manier om iOpenbaar (en ons) te leren kennen!

Wil jij deelnemen aan de Proeftuin? Wij starten met maximaal 15 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden en nodigen je van harte uit je aan te melden.

Save the dates
In de komende periode staan er verschillende evenementen op de agenda waar we jullie graag (weer) treffen:

Heb je interesse in een proeftuin of kunnen we je ergens anders mee helpen? Neem contact op met mij en ik spreek graag met je!

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)