Direct naar de content
icon search white
26 januari 2021 - Blogs

2021 het jaar dat domeingericht werken gaat groeien!

In mijn vorige blog heb ik het gehad over domeingericht werken versus common ground. In deze blog ga ik verder op de trend domeingericht werken. Terugblikkend op 2020 hebben wij een sterke groei waargenomen van het aantal gemeenten dat kiest voor het domeingericht werken. Ondertussen heeft 1 op de 3 gemeenten voor het domeingericht werken gekozen. Ik verwacht dat deze trend in 2021 zich verder gaat doorzetten. Dat betekent dat steeds meer gemeenten kiezen voor domeingericht werken.

 

Waarom kiezen gemeenten voor domeingericht werken?
Die vraag is eigenlijk niet gemakkelijk te beantwoorden aangezien elke gemeente andere beweegredenen heeft. De ene gemeente kiest ervoor omdat de ICT-oplossing beter past bij hun medewerkers. De andere gemeente kiest ervoor omdat ze slechte ervaringen hebben gehad met het koppelen met een zaaksysteem. Weer een andere gemeente kiest ervoor omdat de oplossing rijkere functionaliteit biedt. En een andere gemeente heeft er juist voor gekozen omdat ze het beheer van hun domeinoplossing bij één partij wensen onder te brengen.

Onze Productmanager Ward de Laat heeft de keuzes verder onder de loep genomen en kwam tot een mooie samenvatting. Uiteindelijk kiezen de gemeenten veelal vanuit vier invalshoeken:
1. De visie op dienstverlening
2. De huidige ICT architectuur
3. De inrichting van een organisatie
4. De cultuur van de organisatie

Online evenement Domeingericht versus Zaakgericht werken
Tijdens ons online evenement gaat Ward dieper in op de keuzes en de verschillende invalshoeken. Ook komen de gemeenten Amersfoort en Urk aan het woord om toelichting te geven vanuit de praktijk. Interesse om deel te nemen? Meld je dan hier aan.

Tenslotte wens ik jullie namens PinkRoccade Proces & Services natuurlijk ook de beste wensen voor 2021. Dat het weer een mooi, gezond en enigszins normaal jaar kan gaan worden!

Jouke Schrover, Directeur Proces & Services

Deel via:

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Publiekszaken
PinkRoccade_Jouke_Schrover_AS - Copy.png