Direct naar de content
icon search white
Van diverse systemen voor de bedrijfsvoering naar één oplossing voor morgen.

Provincie Utrecht pionier in SAP

12 januari 2017
Provincie Utrecht kantoorgebouw
Overgaan op 1 oplossing uit het schap
Overhead zo laag mogelijk houden
Van aanbesteding tot livegang 8 acht maanden in beslag

Provincie Utrecht had behoefte aan standaardisatie, betere stuurinformatie, integratie en reductie van complexiteit en kosten. PinkRoccade Local Government leverde de ERP-oplossing SAP en het template CiVision Middelen. Paul Mallens, strategisch adviseur van de provincie Utrecht: ‘Op hoofdlijnen is het project zeker succesvol gebleken.’

Aanbesteden

Eén oplossing uit het schap

Provincie Utrecht wil vandaag klaar zijn voor de dag van morgen. Roseval geeft aan vóór de aanbesteding als provincie goed te hebben nagedacht over de processen en randvoorwaarden en deze uitvoerig te hebben beschreven. ‘Daarbij hadden wij ons voorgenomen niet eindeloos in maatwerk te willen blijven hangen, maar liever te willen conformeren aan een bestaand systeem.

Samen verder, met leverancier én andere provincies

Samen verder dus, waarbij provincie Utrecht én PinkRoccade Local Government kunnen bouwen op de ervaringen van andere overheden. Roseval: ‘Een thema van het college is “in verbinding”. Het idee daarachter is dat we het als provincie niet meer alleen kunnen. Om onze doelen, denk aan ruimtelijke ordening, mobiliteit, inrichting landelijk gebied, te bereiken, moeten wij het samen doen met de partners. Zoals gezegd, willen wij ons focussen op onze kerntaken. Dat is niet nieuw, maar daarop ligt wel de nadruk.’

Hectische testfase

Goede ondersteuning

Ook tijdens de testfase hebben we goed samengewerkt’, vertelt Roseval. ‘Als er bevindingen waren, hebben we die in een besloten online-omgeving vastgelegd. PinkRoccade Local Government heeft die vervolgens opgepakt, bijgewerkt en ons van nieuwe releases voorzien. Die periode was hectisch. Door het late moment waarop de winnaar van de aanbesteding bekend werd – mei 2015 – was de testfase binnen provincie Utrecht niet voldoende georganiseerd.’ Toch is het gelukt om de overgang binnen de gestelde termijn te realiseren. ‘Er waren continu consultants van PinkRoccade Local Government bij ons op locatie aanwezig om hick-ups te verhelpen en trainingen van onze mensen te verzorgen.’

Deel via:

Wil je meer weten?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.

De volledige klantcase bekijken?

Download document (1MB)

Financiën & Services | Efficiënter werken met meer gemak

De financiële afdeling binnen de moderne decentrale overheid heeft steeds meer interne taken en is daarnaast veel tijd kwijt aan het verwerken van gegevens, correcties en controles. Inzet van onze oplossingen maakt een sterke vereenvoudiging van bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er efficiënter gewerkt kan worden met meer gemak.

Financiën & Services

Experts

Maak kennis met onze experts

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
pinkroccade_Julius_Haagh_041_AS.png