Direct naar de content
icon search white
4 oktober 2016 - Nieuws

Wie zijn de Core Kwartiermaker en wat doen ze?

In een aantal van zijn rubrieken heeft Mat Keijers, Product Manager Burgerzaken, gesproken over de Core Kwartiermakers. Dat het nog niet helemaal duidelijk wie dat zijn en wat ze doen is uit de reacties inmiddels wel gebleken.

Doorontwikkeling bestaande apps iBurgerzaken

Steeds meer nieuwe Burgerzaken apps hebben wij de afgelopen jaren voor en met jullie ontwikkeld. En ook nu wordt er hard gewerkt aan een aantal nieuwe apps: eerste inschrijving als onderdeel van iVerblijf & Adres, iVerkiezingen en iBegraafplaats. Het is echter ook zaak om de bestaande apps te blijven verbeteren naar aanleiding van reacties van gebruikers en veranderende wet- en regelgeving.

En voornamelijk dat eerste vraagt om het maken van keuzes. Want welke functionaliteit heeft nu de hoogste prioriteit? Wat moet er dan precies ontwikkeld worden? En hoe testen we of het voldoet aan het gestelde? Juist daarvoor is de groep met Core Kwartiermakers in het leven geroepen. Waar nodig zijn zij 'de luis in de pels' van PinkRoccade. Het zijn immers de gebruikers die werken met iBurgerzaken en het beste kunnen beoordelen welke functionaliteit de meeste waarde toevoegt en of het ontwikkelde voldoet aan de gestelde eisen en wensen en werkt in de praktijk.

Core-kwartiermakers.jpg
Eerste bijeenkomst Core Kwartiermakers

Acht gemeenten betrokken

De groep Core Kwartiermakers bestaat uit ervaren Burgerzaken medewerkers van de gemeenten Almelo, Asten, Ede, Haarlemmermeer, Lingewaard, Oss, Waalwijk en Zwolle. Zij zijn – samen met ons – verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de bestaande apps. Dit doen zij in verschillende groepjes: drie gemeenten maken zich hard voor iBurgerlijke Stand, drie  voor iVerblijf & Adres, iAdresonderzoek en iVerzoek en drie voor iReisdocumenten en iRijbewijzen.

De kwartiermakers zetten zich in voor de doorontwikkeling van iBurgerzaken, want aandacht geven aan de bestaande apps leidt tot tevreden gebruikers. “Binnen de gemeente Haarlemmermeer werken er 15-20 man continu met de apps van iBurgerzaken. Als ze daar –voor hun gevoel– niet goed genoeg mee kunnen werken, betekent dat indirect dat ze niet openstaan voor nieuwe apps.”, zegt Reni Muller, Medewerker Burgerzaken bij gemeente Haarlemmermeer.

Testen nieuwe functionaliteit en prioriteren marktsignalen

Maar wat doen de Core Kwartiermakers dan zoal? Enerzijds testen de kwartiermakers nieuwe functionaliteit en geven ze aan of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen, voordat deze uitgeleverd wordt.

Maar daarnaast hebben zij ook invloed op de prioritering van marktsignalen. Waarbij een marktsignaal staat voor een vraag vanuit de markt voor functionele verbetering. Er is binnen het team veel begrip voor de vraag van anderen. En niet alleen omdat je je realiseert dat je er wellicht over een half jaar zelf mee werkt, deze personen kunnen en willen voorbij hun eigen eiland denken. “Over de grootste punten waren we het snel eens. We hebben zelfs een aantal marktsignalen direct geschrapt!”, zegt Reni trots.

De iCommunity biedt uitkomst

Dat alle partijen nog even moeten wennen is logisch. Zo zullen marktsignalen –bij het indienen– nog beter omschreven moeten worden. Simpelweg zodat iedereen weet wat de vraag exact is, door wie deze is gesteld en wanneer. Vandaar dat er op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw formulier voor het melden van marktsignalen. Zodat nieuwe marktsignalen, die worden opgenomen in de iCommunity, voor zich spreken.

De iCommunity is een besloten omgeving, die binnenkort rechtstreeks vanuit iBurgerzaken is te benaderen. Hier kan rechtstreeks contact met elkaar gezocht worden. Dus naast voor het indienen en inzien van marktsignalen, kan deze omgeving ook gebruikt worden om elkaar vragen te stellen over de werkwijze die binnen een andere gemeente wordt gehanteerd. En mocht het nodig zijn, dan kan er daar bovendien contact opgenomen worden met degene die dat signaal heeft gemeld.

Voorlopig is de iCommunity enkel toegankelijk voor de kwartiermakers. Zij hebben het voorrecht om hier als eerste gebruik van te maken. “De iCommunity is ideaal, maar soms vergeet je het in de waan van de dag”, zegt Reni eerlijk. Ze roept dan ook op om vanuit bijvoorbeeld de Helpdesk actief te sturen naar de iCommunity.

Op deze manier is testen levendig!

Inmiddels hebben de eerste twee sessies met de Core Kwartiermakers plaatsgevonden. Wederom een bewijs van mooie co-creatie. In dit geval op beheeractiviteiten. Zo heeft Reni te kennen gegeven het heel leuk, maar vooral ook nuttig te vinden. “Je bent heel nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de apps en krijgt bovendien de kans om even te vragen hoe anderen bepaalde processen aanpakken.”

Voelt het alsof je je kans hebt gemist? En wil je ook deelnemen aan deze kwartiermakersgroep, laat het me dan zeker weten…

 

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)