Direct naar de content
icon search white
9 november 2021 - Nieuws

Verbeteren en Verrijken van iVerblijf & Adres

We willen en kunnen iBurgerzaken nog elke dag een beetje beter maken. Dit doen we door te blijven Verbeteren, Verrijken én Vooruitdenken. Om een goede invulling te geven aan de eerste 2 V’s op het gebied van de marktsignalen, nemen we per release een app in scope én maken we gebruik van kwartiermakers. In deze update neem ik jullie mee in het afgelopen kwartiermakerstraject voor het Verbeteren en Verrijken van iVerblijf & Adres. Óf moet ik zeggen van iOnderzoek? 

Deel 1) De aftrap | Kwartiermakerssessie op 1 september 2021

In zo’n eerste kwartiermakerssessie besteden we altijd wat tijd aan het voorstellen aan elkaar. Naast de deelnemers van PinkRoccade zelf, waren er deelnemers van de volgende gemeenten: Amersfoort, Apeldoorn, BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren), Breda, Eemsdelta en Enschede. De gemeenten hadden zich goed voorbereid op de sessie. Ze moesten van te voren 3 hoofdonderwerpen prioriteren én hun top 5 van marktsignalen voorbereiden.
De 3 hoofdonderwerpen waaruit gekozen kon worden, op volgorde gezet door deze gemeenten, waren:

  • Briefadres verhuizingen;
  • Inzicht in bestaande risicoprofielen (in de zaak en/of in iManagementdashboard);
  • E-herkenningsportaal verhuizen door een instelling.

Dit betekende dat we in ieder geval met briefadres verhuizingen aan de slag zouden gaan en de andere 2 onderwerpen (op dit moment) niet.
Aanvullend op het hoofdonderwerp, bekeken we ook de overige bekende marktsignalen op Verhuizing. Op basis van de top 5 marktsignalen uit het huiswerk van de gemeenten, maakten we een shortlist. Deze shortlist hebben we één voor één besproken. Vervolgens hebben de gemeenten tijdens de sessie gestemd. Dit leverde een prioritering van marktsignalen op om de beschikbare ontwikkeltijd optimaal in te zetten. De 3 belangrijkste onderwerpen om iVerblijf & Adres mee te Verbeteren én Verrijken zijn:

  1. Briefadres verhuizingen (hoofdonderwerp);
  2. Direct een verstrekkingsbeperking plaatsen vanuit een verhuiszaak;
  3. Voorkomen dat minderjarige kinderen achterblijven op het oude adres.

Deel 2) Tijdens ontwikkeling | Overleg met ruimte voor vragen 

We brengen het ontwikkelteam dat aan de marktsignalen werkt, graag direct in contact met de kwartiermakers om zo min mogelijk ruis te veroorzaken. Deze keer hebben we daar dan ook nog een extra overleg voor gepland. Mijn collega Charley Gielkens (Ontwikkelaar in team Newton en productspecialist iVerblijf & Adres) had voor briefadres mock-ups voorbereid, wat genoeg gespreksstof opleverde om erachter te komen wát er precies nodig was. Marc Damen van kwartiermakergemeente Breda gaf tijdens het overleg aan:

Marc Damen, adviseur kwaliteit BRP en documenten bij gemeente Breda

‘Als de verhuizing naar een briefadres is verwerkt, moet er een tijd later gecontroleerd worden. Het verhuizen naar een briefadres en het controleren van een briefadres, dat zijn twee losse acties. Voor het controleren van een briefadres gebruik (of mísbruik?) ik nu regelmatig een adresonderzoekszaak.’


Rica Stienstra is vanuit kwartiermakergemeente Apeldoorn betrokken en deelde haar ervaringen:

Rica Stienstra, medewerker Publiekszaken bij gemeente Apeldoorn

‘Onze ervaring is dat als je controles moet doen voor mensen die langdurig op een briefadres ingeschreven staan (zoals dak- en thuislozen) dat we wel graag terugkijken in de dossieropbouw van alle controles vanaf het moment dat de persoon is verhuisd naar een briefadres.’

De knelpunten bleken niet te zitten in het verhuizen naar een briefadres, maar in het controleren van een briefadres naderhand. Hierdoor hebben we een uitstap gemaakt van iVerblijf&Adres naar iOnderzoek. Er is een nieuw proces ontwikkeld in de app iOnderzoek: Controle briefadres.

Deel 3) De afronding | Kwartiermakerssessie op 3 november 2021

Vorige week was de afrondende sessie. We demonstreerden wat er in release 4.4 direct beschikbaar is. De geluiden waren erg positief! Waarbij ik meteen de bal terug moet kaatsen: juist door de input van de kwartiermakers kunnen we de juiste dingen ook goed ontwikkelen.

Vanaf release 4.4: groot gedeelte van functionaliteit beschikbaar

Vanaf iBurgerzaken release 4.4 kan je direct een verstrekkingsbeperking plaatsen vanuit een verhuiszaak. Met Controleren briefadres gaan de kwartiermakers meteen aan de slag, maar ook alle andere gemeenten kunnen dit proces al in gebruik nemen. Zet het aan in je procesconfiguratie van Verhuizing en richt het nieuwe proces Controleren briefadres in.

In 4.5 voegen we nog wat extra functionaliteit toe in Controleren briefadres, namelijk het aanmaken van een document. Daarnaast zetten we dan ook nog een belangrijke stap in het voorkomen dat minderjarige kinderen achterblijven op het oude adres.

Neem gerust contact op

Na het afronden van kwartiermakerstraject voor iVerblijf & Adres starten we met iVerzoek. Heb je interesse om aan te sluiten als kwartiermaker voor iVerzoek? Laat het mij weten via: Michelle.Meekes@PinkRoccade.nl

Deel via: