Direct naar de content
icon search white
1 maart 2021 - Nieuws

Statusupdate iVerblijfsobject

iVerblijfsobject is de applicatie waarmee je op een efficiënte manier de BAG-mutaties verwerkt. De adresgegevens van persoonslijsten moeten altijd up to date zijn en daar wil je als gemeente zo min mogelijk werk aan hebben. Met iVerblijfsobject (extra) wordt veel handmatig werk van de ambtenaar overbodig. Zij hoeven enkel nog maar de complexe BAG-mutaties handmatig te verwerken. Waar staan we nu met iVerblijfsobject? Dylan Kusters, Innovatiemanager vertelt er in deze update meer over. 

Voor automatische afhandeling van BAG-mutaties

iVerblijfsobject is de applicatie waarmee je op een efficiënte manier de BAG-mutaties verwerkt. De adresgegevens van persoonslijsten moeten altijd up to date zijn en daar wil je als gemeente zo min mogelijk werk aan hebben. Met iVerblijfsobject (extra) wordt veel handmatig werk van de ambtenaar overbodig. Zij hoeven enkel nog maar de complexe BAG-mutaties handmatig te verwerken.

iVerblijfsobject.jpg

iVerblijfsobject bestaat uit 2 pakketten, namelijk het basispakket en het extra pakket. In het extra pakket zit ook de koppeling met Digilevering en de automatische verwerking van processen.

Basispakket: vanaf iBurgerzaken release 4.1

Met het basispakket voert de gemeente de mutaties handmatig door. Dit betekent dat de BAG beheerder de mutatie doorgeeft aan de medewerker van burgerzaken. Die kan vervolgens handmatig een mutatie starten in iBurgerzaken. Vervolgens worden de benodigde gegevens door de medewerker ingevuld en verwerkt. Deze processen zijn allemaal ontwikkeld en in pilot. De verwachting is dat deze functionaliteit gebruikt kan worden vanaf release 4.1 door alle gemeenten. Deze release staat gepland op 4 juni 2021.

Extra pakket: vanaf iBurgerzaken release 4.2

Het extra pakket maakt het gemakkelijker voor gebruikers. In dit pakket zit de koppeling met Digilevering en de automatische verwerking van processen. De ontvangen BAG-mutaties worden door iBurgerzaken ontvangen en geanalyseerd. Vervolgens legt iBurgerzaken een dossier aan en zal deze, indien mogelijk en gewenst, geautomatiseerd afhandelen. Gemeente Helmond is pilot voor deze functionaliteit. Zij zijn inmiddels live met de koppeling zodat de functionaliteit getest kan worden. De vervolgstap is om de kwartiermakers live te brengen tijdens release 4.1. Vervolgens kan deze functionaliteit uitgerold worden vanaf release 4.2 bij alle klanten. Deze release staat gepland op 6 augustus 2021.

Neem gerust contact met mij op

Voor jouw vragen over iVerblijfsobject ben ik te bereiken via: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl.

Deel via: