Direct naar de content
icon search white
7 april 2021 - Nieuws

Privacy van burgers en bijbehorende persoonsgegevens waarborgen met iDatamasking

Privacy en de bijbehorende wetgeving speelt een steeds belangrijkere rol voor zowel gemeenten als burgers. Met de komst van de AVG wetgeving is het van belang dat er processen zijn om de privacy van burgers en de bijbehorende persoonsgegevens te waarborgen. iDatamasking maakt dit mogelijk voor alle gemeenten met een testomgeving. Roy van de Wiel, technisch consultant bij PinkRoccade Publiekszaken vertelt je er meer over. 

Anonimiteit van burger verzekerd

In de praktijk wordt nu vaak een BRP kopieslag gemaakt van productie naar de testomgeving. Zo worden realistische situaties vanuit het dagelijkse werk getest in de testomgeving. Met iDatamasking is het mogelijk om nog steeds dezelfde situaties te testen, maar dan met volledig anonieme BRP gegevens in de testomgeving. Zo is anonimiteit van de burger verzekerd als het aankomt op testscenario’s. Zo voldoe je aan wet- en regelgeving én heb je een kwalitatief goed gevulde testomgeving. 

Hoe werkt iDatamasking?

Met iDatamasking wordt de iBurgerzaken (incl. Cipers) testomgeving vanaf de bron geanonimiseerd. Met behulp van een speciaal ontwikkeld algoritme vindt deze handeling plaats. Het algoritme is zo gemaakt dat de anonimisering consistent is over de tijd heen. Dit betekent dat wanneer er wordt gekozen om een testomgeving opnieuw te anonimiseren (na bijvoorbeeld een actualisatie), de opnieuw geanonimiseerde gegevens gelijk zijn aan de eerdere anonimisering. Zo blijven testgevallen onveranderd! Daarnaast blijven de onderlinge verbanden bestaan tussen de persoonsgegevens nadat de anonimisering is uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om te testen met gegevens die representatief zijn voor productie, waarbij er volledig wordt voldaan aan de AVG én de privacy van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd. 

Situatie voor en na anonimisering

Onderstaande afbeelding geeft de situatie voor (tabel links) én na (tabel rechts) anonimisering weer. 

iDatamasking.png

Nieuwe ontwikkelingen binnen iDatamasking

iDatamasking is volop in ontwikkeling. Zo werken we aan de uitbreiding van het anonimiseringsmodel, zodat de kwaliteit van het anonimiseren wordt verhoogd. Hiermee is de data moeilijker terug te herleiden naar de productiegegevens en is daarmee de privacy van de persoonsgegevens beter gewaarborgd. Daarnaast komt het vaak voor dat gemeenten al een set aan testscenario’s hebben die ze willen blijven testen. Het proces om deze te behouden na anonimisering gaan wij vergemakkelijken. Met deze ontwikkelingen weet je als gemeente exact welke geanonimiseerde gegevens gebruikt kunnen worden voor welke scenario’s.

Neem gerust contact op

Heb je een vraag over iDatamasking? Dan hoor ik het graag. Ik ben te bereiken via: Roy.vandeWiel@PinkRoccade.nl

Deel via: