Direct naar de content
icon search white
10 mei 2021 - Nieuws

OPENburgerzaken: het burgerzakenplatform met open data & open verbindingen

In de april nieuwsbrief kondigde Dylan Kusters (Innovatie Manager) OPENburgerzaken al aan: een platform met open data en open verbindingen. De ontwikkelde API koppelvlakken stellen we vervolgens beschikbaar via GitHub zodat deze vrij toepasbaar zijn voor andere leveranciers. Vanaf nu neemt hij jou regelmatig mee in de wereld van OPENburgerzaken. In dit artikel lees je meer over API's, waardepapieren, regie op eigen gegevens en de aanvraag parkeervergunning. 

4 API categorieën 

Met OPENburgerzaken werken wij aan een proactieve dienstverlening. We stellen daarbij data via API's beschikbaar via GitHub om de dienstverlening in de keten en richting de burger mogelijk te maken. De gemaakte API’s verdelen we onder in 4 categorieën:

  1. Het ontsluiten van de BRP gegevens
  2. De burger (regie op gegevens)
  3. De event-dienstverlening
  4. Informatie-uitwisseling in de keten
Schema-iBz-v2_Tekengebied 2.png

OPENburgerzaken in de innovatieweek

Maandag 10 mei start de innovatieweek van PinkRoccade Publiekszaken. Deze week maakt onderdeel uit van de ‘Eye of the Hurricane’: een moment tussen 2 iBurgerzaken releases om te werken aan dingen die moeilijk in te passen zijn in het vaste sprintritme: ruimte voor innovatie en kwaliteitsverbetering.

Voor deze innovatieweek staan 2 initiatieven van OPENburgerzaken op de planning. We gaan namelijk het Common Ground initiatief waardepapieren van Dimpact implementeren in iVerzoek. Ook staat het uitwisselen van informatie van iBurgerzaken met een woningbouwcorporatie via het initiatief 'regie op gegevens' op het programma. Hieronder leg ik beide initiatieven kort uit.

Waardepapieren in iVerzoek

Mijn collega Jeroen van Bussel (Technical Engineer) gaat aan de slag om het ontwikkelde component van waardepapieren te integreren in het proces van iVerzoek. Dat wil zeggen dat er op de uittreksels een QR-code komt te staan waarin een 3e partij, zoals een woningbouwcorporatie, kan valideren dat de gegevens van het document valide zijn. Zo hoeft de gemeente het document niet meer fysiek op te sturen naar de burger, maar kan de burger het document direct benaderen/downloaden uit het burgerportaal zodra de gemeente deze heeft uitgegeven.

Wij kijken er naar uit om dit component onderdeel te laten uitmaken van iBurgerzaken. Hiermee omarmen wij ook de Common Ground gedachte.

Regie op gegevens

Mijn collega's Kal Konings (User Experience/Front End Developer), Jennes de Ronde (Java Software Engineer) en Bertil Rebergen (Architect) gaan nog een stapje verder. Om de klantreis van de burger en/of ketenpartij zo optimaal mogelijk te maken, gaan we informatie-uitwisseling in de keten mogelijk maken met OPENburgerzaken. Het gaat er hierbij om dat de gegevens, de historische adressen van een persoon, uit te wisselen zijn met een woningcorporatie applicatie. Dit kan indien gewenst zelfs met toestemming van de burger zelf. Het aspect 'regie op eigen gegevens' speelt hierin een belangrijke rol. Burgers en bedrijven hebben namelijk steeds meer de behoefte om hun persoonlijke gegevens te beheren, organiseren en delen. 

Aanvraag parkeervergunning

Zoals eerder aangegeven gaan we ook aan de slag met de ketenoptimalisatie tussen het verhuisproces en het parkeervergunning systeem. Dit pakken we op na de innovatieweek en zal ik dan ook met jullie delen zodra dit mogelijk is.

Neem gerust contact met mij op

Dit zijn weer hele mooie initiatieven die aangeven wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden en nieuwsgierig naar het resultaat? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Neem dan contact met me op via Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via: