Direct naar de content
icon search white
12 november 2020 - Nieuws

Met iBurgerzaken staan wij open voor Common Ground

Common Ground heeft in korte tijd –terecht– veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground. Dat gebeurt op een moderne, agile manier van werken: in korte cycli van ontwikkelen, reviewen en verbeteren. Wij staan er met iBurgerzaken voor open!

De beweging is ingezet, ga je mee?

Een routekaart naar de toekomst

Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller en gemakkelijker te innoveren en kosten te besparen. Common Ground is niet langer vooral een idee, het is een lonkend perspectief. Er wordt al met verschillende teams naar gehandeld. Er ontvouwt zich een routekaart naar de toekomst. Hoewel het nu wellicht nog abstract lijkt, kunnen en willen we er samen met onze klanten mee aan de slag gaan want Common Ground is nu al niet meer weg te denken.

Laag voor laag

Met iBurgerzaken staan wij open voor Common Ground, want onze applicatie is ruim 5 jaar geleden al vanuit het 3-lagen-principe ontwikkeld; User, Interface-Business & Proces-Data. Daardoor is het mogelijk snel over te schakelen naar een andere userinterface of andere brongegevens. Dat past uitstekend binnen het zogenoemde 5-lagen-model van Common Ground. En dus de gekozen architectuur waarin flexibiliteit, het spreiden van risico’s en bovendien voorkomen dat een component meer doet dan waar het voor bedoeld is voorop staan. We waren er toen al op voorbereid om nu de dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend te verbeteren!

CG.png

Teamen met plezier!

De afgelopen tijd hebben we diverse projecten opgestart in eigenlijk alle lagen. Een drietal innovatieve voorbeelden halen we hier aan:

1) API BRK Bevragen ~ servicelaag ~ laag 2
Gemeenten gebruiken voor alle primaire processen basisgegevens uit de basisregistraties, waaronder personen, adressen en gebouwen, handelsregister en het Kadaster. Hiervoor hebben zij vaak een gegevensmagazijn ingericht en slaan zij gegevens op in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Haal Centraal maakt dit – straks – mogelijk. Een mooi initiatief van de G5-gemeenten samen met VNG Realisatie, het Kadaster, de KvK en de RvIG.

De eerste Haal Centraal API is 15 juli in gebruik genomen door het Kadaster; BRK Bevragen. Tijdens een Haal Centraal API-Lab hebben we deze API al eerder aangeroepen binnen iBurgerzaken. De verwachting is dan ook dat deze oplossing vanaf begin 2021 in de praktijk te gebruiken is.

2) Geboorteaangifte met bewijs van geboorte ~ integratielaag ~ laag 3
Team Digitale geboorteaangifte buigt zich over het tijd- en plaatsongebonden aangeven van een geboorte. Het uitgangspunt van de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg alsook NVVB en VNG Realisatie? Digitaal en met het bewijs dat een kind daadwerkelijk geboren is. Prachtig om te zien hoe we vanuit verschillende disciplines en invalshoeken snel tot moderne oplossingen konden komen. Oplossingen die zorgen voor goede dienstverlening naar inwoners en bedrijven; kersverse ouders, gemeenten en medici! 

De eerste stap was iGeboorte+. Binnen dit proces is het mogelijk om een bevestiging van de arts, verpleegkundige of verloskundige op te halen dankzij een uitstap naar Evidos voor een digitale ondertekening. Deze oplossing is sinds april al bij meerdere gemeenten, ziekenhuizen én verloskundigenpraktijken in gebruik. Het resultaat? Betere dienstverlening én werkdrukvermindering en tijdbesparing.

In juni is ook stap 2 gezet: iGeboorte met een koppeling naar Babyconnect. Binnen dit proces worden de geboortedatum en -tijd centraal opgehaald. Het Proof of Concept (POC) hebben we al werkend gezien, het is dan ook een kwestie van tijd voor dit ook ingezet kan worden!

3) Aangifte verhuizing met gebruik businesslogica ~ proceslaag ~ laag 4
Door het verhuisproces te digitaliseren én te optimaliseren verhoog je de kwaliteit van de adressen in de BRP. En dat is belangrijk want het belang van een correct adres bij de juiste persoon gaat verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een paspoortaanvraag of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp. Daarvoor moet de overheid haar zaken op orde hebben en draagt de inwoner ook zijn verantwoordelijkheid.

Het de burger zo gemakkelijk mogelijk maken om de verhuizing door te geven is de eerste stap naar een correcte BRP. En dat is met iVerblijf & Adres al mogelijk sinds 2013. Uniek is dat dankzij de risicoprofielen binnen deze applicatie een volledig geautomatiseerde verhuizing mogelijk is. Aan deze zogenoemde Groene Verhuizing komt geen ambtenaar meer te pas.

In juni keken we samen met de gemeenten Den Bosch, Eindhoven en Helmond nog een stap verder: Verhuisproces via een extern digitaal kanaal starten en vervolgens alsnog de businesslogica van iVerblijf & Adres inzetten. Ook hier hebben we een POC werkend gezien.

Neem gerust contact met ons op

Heb je een vraag over Common Ground? Neem dan contact op met Engelbert Wijnhoven via: Engelbert.Wijnhoven@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven