Direct naar de content
icon search white
8 februari 2022 - Nieuws

iOnderzoek in Special Care

Voor de komende releases nemen we de app iOnderzoek in Special Care. Bijvoorbeeld door een aantal marktsignalen van deze app te realiseren. De kwartiermakers van deze app spelen daar een belangrijke rol in.

Extra aandacht voor structurele verbeteringen

Met de app iOnderzoek registeren gemeenten elke stap binnen een persoons- of adresonderzoek. Ook registeren ze de contacten met alle betrokken partijen. En verhuist er iemand naar een briefadres? Dan kun je met 'Controle briefadres' deze controle inplannen en uitvoeren. Voor de komende releases nemen we de app iOnderzoek in Special Care. Dat betekent dat we deze app extra aandacht geven en focussen op het doorvoeren van structurele verbeteringen. Bijvoorbeeld door een aantal marktsignalen van deze app te realiseren. Welke dat zijn, bepaalden de kwartiermakers van iOnderzoek: gemeente Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Enschede, Groningen, Helmond en Roermond. 

Kwartiermakersessie uitkomst 

De kwartiermakers van iOnderzoek kwamen onlangs samen in een kwartiermakersbijeenkomst. Voorafgaand aan deze bijeenkomst kregen de deelneers de lijst met voorgeselecteerde marktsignalen toegestuurd. De product specialisten binnen PinkRoccade Publiekszaken analyseerden de eerder ontvangen marktsignalen voor iOnderzoek. Dat betekent dat deze wensen vanuit verschillende expertises zijn bekeken: medewerkers van het Kenniscentrum, Consultancy en Development. Samen hebben zij alvast de eerste prioritering gedaan.

De kwartiermakers kregen het verzoek 3 marktsignalen aan te geven die ze belangrijk vinden. Op basis van die antwoorden is een shotlist samengesteld met 12 marktsignalen. Deze is vervolgens besproken en geprioriteerd. Daar is de volgende top 3 van marktsignalen uitgekomen:

  1. Als gemeente wil ik in een onderzoeksproces de terugmeldingen van de TMV van een onderzoekspersoon kunnen raadplegen en bijwerken;
  2. Als ambtenaar wil ik een SMS kunnen versturen vanuit het proces adresonderzoek;
  3. Als ambtenaar wil ik automatisch het dossier adresonderzoek aanmaken bij afronden van de zaak.

Alles wat aandacht krijgt groeit

Bovenstaande marktsignalen krijgen aandacht in de komende releases. Voor het eerste marktsignaal hebben we aansluitend al een item voor de TMV op de roadmap staan: het kunnen starten van een onderzoek op basis van een binnengekomen terugmelding. 

Neem gerust contact op

Ik hoor het graag als je nog vragen hebt over dit artikel of als je binnenkort ook (weer) kwartiermaker wilt zijn. Stuur mij dan een e-mail via: Frank.vanBaren@PInkRoccade.nl

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)