Direct naar de content
icon search white
8 februari 2022 - Nieuws

Informatie indienen voor Iv3

Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van:
- Een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar).
- Een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht (op kwartaal- en jaarbasis).
Ontdek meer over hoe en wanneer je dit het beste kunt doen.

Aanpassingen voor 2022

Het model Iv3 2022 is inhoudelijk niet anders dan het model 2021 van 15-05-2020. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn er alleen enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices.

Let op: een grijze cel betekent niet dat hier niets op mag worden geboekt. Een grijze cel is een combinatie van taakveld/balanspost met een categorie waarop het CBS geen of vrijwel geen boekingen verwacht. Als je op een grijze cel een last of baat verantwoordt, licht deze boeking dan toe in het tabblad "4.Informatie". Eventuele oneffenheden in de grijs-wit verdeling van de matrices worden dan verbeterd.

Uiterste inzenddata

De uiterste data voor inzending zijn:

Voor de kwartaalrekeningen
- kwartaal 1, 2 en 3 van jaar (j): één maand na afloop van het kwartaal.
- kwartaal 4 van jaar (j): 31 januari in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).

Voor de jaarrekening
14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).

Voor de begroting
14 november in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar (j-1).

Invullen matrices

PinkRoccade verrijkt de verdelingsmatrix van het CBS met formules, zodat je deze geautomatiseerd in kunt vullen. De verrijkte verdelingsmatrices zijn uiterlijk op de volgende data beschikbaar via Topdesk:

Verdelingsmatrix voor de jaarrekening voor 2021: 25 februari 2022.
Verdelingsmatrix voor de kwartaalrekeningen voor 2022: 11 maart 2022.

JSON-formaat

Vanaf nu kunnen de Iv3-gegevens op vrijwillige basis in JSON-formaat verzonden worden (in plaats van in xlsx-formaat). Dit JSON-formaat biedt ketenvoordelen op het vlak van robuustheid, duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie. We adviseren alle decentrale overheden dan ook om de overstap van xlsx-formaat naar JSON te maken. Bij verzending in JSON-formaat kunnen facultatief ook detailgegevens mee worden gestuurd.

Meer over de vernieuwde Iv3-methodiek

Kijk op de site www.cbs.nl/kredo of in de handleiding “Kop_Verdelingsmatrix_CBS.pdf” die op Topdesk staat.

Tips en Tricks

Voor een juiste vulling van de verdelingsmatrices houd je rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat de laatste Support Package geïnstalleerd is.
    Dit geldt met name voor het vervaardigen van de begrotingsmatrix, dan zijn de coderingen voor balanselementen en categorieën noodzakelijk voor het jaar 2022. De coderingen voor de balanselementen en categorieën zijn eind september/begin oktober beschikbaar via een Support Package (als wij de nieuwe coderingen tijdig ontvangen vanuit het CBS).
  • Zorg voor het unzippen van de verdelingsmatricen op Topdesk.
    Let erop dat je de matrix na het downloaden eerst opslaat en unzipt. Daarna kan de matrix gevuld worden. Doe je dit niet, dan staan de formules in de cellen niet juist en kan de matrix niet gevuld worden.

          

Deel via: