Direct naar de content
icon search white
5 november 2021 - Nieuws

De kracht zit in de samenwerking

De GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government is de vereniging van, voor en door gemeenten die gebruikmaken van software van PinkRoccade Local Government. Het platform Publiekszaken is daarbij op strategisch niveau nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe software voor Burgerzaken. De combinatie met minimaal 2 regio-overleggen (voor- en najaar) per jaar in 7 verschillende regio’s zorgt dat leden als één van de eersten op de hoogte zijn van nieuwe apps en functionaliteiten én de planning van komende innovaties. Het bespreken van wet- en regelgeving, delen van praktijkervaring en netwerken staat verder centraal. Door de actieve en enthousiaste inzet van leden én regiovoorzitters zijn we een platform dat groeit en bloeit. Momenteel zijn de najaarsoverleggen in volle gang, regio 7: Smilde trapte deze reeks 28 oktober af. Een mooi moment om regiovoorzitter Jeske Hoefman (van gemeente Ooststellingwerf) kort te interviewen over de kracht van deze samenwerking én wat ze van het overleg vond. 

Hoe lang ben je al regiovoorzitter van regio 7: Smilde?

"Ik ben nu 3 jaar voorzitter van regio 7: Smilde. Naast regiovoorzitter ben ik Teamleider dienstverlening bij gemeente Ooststellingwerf. Toen ik werd gevraagd voor deze positie had ik het voordeel dat ik als lid van de GV (toen nog werkzaam bij gemeente Staphorst) al meer wist over het reilen en zeilen van dit platform."

Hoe kijk je terug op het GV regio-overleg van 3 weken geleden?

"Na 3 online edities kozen we deze najaarsoverleggen eindelijk weer voor een fysieke bijeenkomst. Natuurlijk op een veilige manier, passend binnen de maatregelen waar we in deze tijd nu eenmaal mee te maken hebben. Ik kijk daarbij terug op een zeer geslaagde dag, met ruim 30 deelnemers. Op het programma stonden onderwerpen als: wet- en regelgeving, ingekomen stukken, best practices en innovaties uit het iNSPIRATIE 2.0 magazine, OPENburgerzaken, de nieuwe applicatie iVerblijfsobject en de uitwijk- en reconstructietest. Deze agenda stemmen we altijd in goed overleg samen af met de regiovoorzitters en het team van PinkRoccade, waarbij actuele en toekomstige thema's elkaar goed afwisselen. Wanneer het thema het toelaat kiezen we ook regelmatig voor externe sprekers, zoals vorig jaar waarbij medewerkers van RvIG het programma VRS toelichtten." 

PZ - GV najaarsoverleggen regio 7.png (1)

Waar geef je de voorkeur aan: digitaal of fysiek overleggen?

"Voor wat betreft de 2 jaarlijkse regio-overleggen geef ik voorkeur aan fysiek overleggen. Dat stukje netwerken/bijpraten, elkaar face-to-face zien is erg waardevol. Afspraken worden naar mijn idee onderling sneller gemaakt, vragen worden sneller gesteld en casussen makkelijker gedeeld. Ook merk ik dat je op deze manier écht tijd neemt voor wat er bij elkaar speelt, zonder allerlei afleidingen die op de loer liggen tijdens (langere) online vergaderingen. Natuurlijk heeft de afgelopen 2 jaar ons laten zien dat digitaal vergaderen efficiënt is en werkt, maar ik geloof in een goede balans tussen digitaal en fysiek vergaderen." 

Wat is de toegevoegde waarde van dit platform/deze regio-overleggen?

"De titel van dit interview zegt het al: de kracht zit in de samenwerking! Als gemeenten hebben we een gemeenschappelijk doel. Hoewel elke gemeente uniek is en zich in een andere volwassenheidsfase bevindt zijn de uitdagingen op hoofdlijn vergelijkbaar. Door die kennis te delen kunnen we de dienstverlening en het onderliggende proces continu verrijken, vergemakkelijken en versterken. Om zo maximaal van elkaar te leren, samen te innoveren en elkaar te helpen. Het platform speelt daarnaast een belangrijke rol in het samenbrengen van de vakinhoudelijke kennis en praktijkervaringen van de leden én de softwarekennis van PinkRoccade. Je doet het samen!"

Meer informatie of lid worden?

Het platform Publiekszaken van de GebruikersVereniging PinkRoccade organiseert deze regio-overleggen. Meer informatie over de GebruikersVereniging en het lidmaatschap vind je op haar website.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)