Direct naar de content
icon search white
8 juli 2016 - Blogs

Zelfs van een Brexit kun je leren

Afgelopen week kozen de Britten met 52% voor een Brexit met een zeer hoge opkomst van 72%. Nederland had in april het Oekraïnereferendum waar een ‘tegen’ uitkwam, ter vergelijking hier was sprake van een opkomst van 32%. En de Denen kozen in hun volksraadpleging in december ‘tegen’ verdergaande integratie van politiediensten. Europese integratie heeft draagvlak nodig en referenda – volksstemmingen over een bepaalde politieke kwestie – zijn, hoe omstreden ook, een onderdeel in het bepalen van de grenzen van de publieke steun.

In Nederland zijn gemeenten mede belast met de organisatie van referenda. Vanwege de beperkte werkzaamheden en de halvering van de vergoeding van het Ministerie van BZK aan de gemeenten, werd in april door diverse gemeenten het aantal vaste stembureaus teruggebracht. Er ontstond een hevige discussie in het land, maar dit was de enige post waarop gemeenten konden bezuinigen… De overige kosten zoals o.a. drukwerk, bezorgkosten en kosten voor programmatuur komen vooralsnog immers niet voor bezuiniging in aanmerking.

Procesoptimalisatie verkiezingen

Dat moet anders kunnen is onze mening! Samen met een aantal kwartiermakergemeenten gaan wij de software voor verkiezingenoproep, verkiezingenadministratie en verkiezingenpresentatie daarom onder de loep nemen. Proactief op zoek naar kwalitatief betere functionaliteit en efficiëntere processen. Dit doen we door het samenbrengen van praktische kennis van verkiezingen en de technologische expertise om deze processen om te zetten in moderne, gebruiksvriendelijke en goedkopere oplossingen.

Kwartiermakers gezocht

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 1 september in omgeving Utrecht. Als u interesse heeft om mee te denken, om uw kennis en kunde met ons te delen, twijfel dan niet en meldt u geheel vrijblijvend aan. Mijn collega’s Mat Keijers (Product Manager) en Lieve Dreesen (Product Owner), staan te trappelen om deze nieuwe apps uit de grond te stampen. Mat schrijft er in zijn rubriek deze week dan ook meer over. 

P.S. Deze blog is gepubliceerd als voorwoord in de digitale nieuwsbrief van de businessunit Publiekszaken. De rest van de nieuwsbrief leest u hier.

Deel via: