Direct naar de content
icon search white
10 maart 2016 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (maart 2016)

Mijn vaste rubriek in de nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken. De eerste twee onderwerpen deze maand: "Wederom uitstel landelijke BRP" en "Kwartiermakers blij dat ze niet gewacht hebben op landelijke BRP".

Vaste rubriek nieuwsbrief

In elke digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken, vindt u voortaan een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. In deze rubriek beschrijf ik onderwerpen als: Wat viel mij op in het nieuws? Wat vind ik goed aan deze ontwikkeling? Wat vindt PinkRoccade van een bepaalde ontwikkeling in de branche? In deze rubriek bekijk ik het nieuws met mijn Burgerzakenbril op, maar zeker ook vanuit burgerperspectief en innovaties. De ene keer zult u hier mijn mening in teruglezen, de andere keer is sec het nieuwsfeit.  

Wederom uitstel landelijke BRP

De Operatie BRP heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de BRP. Dit conform de gemaakte afspraken. De meesten zullen al gehoord hebben dat de datum wederom naar achter is gegaan; Zoals de zaken er nu voor staan, betekent dit voor de gemiddelde gemeente dat pas vanaf 2019/2020 de aansluiting gaat plaatsvinden. Dat is nog ver weg. 

Mijn persoonlijke mening is dat er in deze periode nog veel kan gebeuren. Laat er geen misverstand over zijn, ik ben zeer groot voorstander van de landelijke BRP. Enerzijds omdat ik ervan overtuigd ben dat dit de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger gaat verbeteren. Anderzijds zie ik ook de extra mogelijkheden van (overheids)dienstverlening in de volledige keten beter tot bloei komen. Echter nog een keer vier tot vijf jaar wachten, betekent ook stilstand in verdere innovaties bij veel gemeenten en dienstverlening binnen Burgerzaken. En daar ben ik minder blij mee.

Bron: Operatie BRP.

Kwartiermakers blij dat ze niet gewacht hebben op landelijke BRP

Uiteraard was ik erg benieuwd hoe de gemeenten reageren op het uitstel van de operatie BRP. De reacties waren unaniem en klip en klaar: Blij dat we niet gewacht hebben en nu al de voordelen van de innovaties van Burgerzaken dienstverlening dagelijks meemaken. “Ik moet er niet aan denken dat we dit nog op de oude Cipers wijze moeten doen”, was één van de uitspraken. Zo zie je maar weer dat de grenzen verlegd worden en het nu al voor veel gemeenten normaal is dat ze digitaal de diensten aanbieden en de werkzaamheden van uitvoering zijn verschoven naar meer fraudebestrijding.

Op de vraag ‘wat is jullie advies naar de gemeenten die nog geen stappen hebben gezet naar selfservice door en voor de burger’, was het antwoord dan ook: start NU mits selfservice denken ook past binnen het beleid van de gemeente. Wacht niet wederom vijf jaar en wie weet wat er nog gaat gebeuren met de nieuwe verkiezingen in 2017!

 

Initiatief landelijk overlijdensformulier!!

Vanuit VNG/KING is er een initiatief opgepakt om één landelijk formulier te ontwikkelen voor aangifte overlijden voor begrafenisondernemers, waarmee een digitaal aangifte overlijden kan worden ingediend. Veel zaak- en formulierleveranciers hebben dit al lang gereed. Ook iBurgerzaken heeft al twee jaar de app iOverlijden, waarin zelfs de gehele afwikkeling van de aanvraag geautomatiseerd is.

Ik hou van innovaties, doch het mag mijn in ziens wel geavanceerder; Navraag leert dat het een tijdelijk formulier is en er naar verwachting nog een aanbesteding gaat plaatsvinden. Krijgt vervolg… het zou namelijk wel fijn zijn als er één innovatieve landelijke oplossing komt!

Bron: KING. 

iOverlijden nu ook met e-Herkenning van Connectis

Keuzevrijheid. Ook met e-Herkenning. Naast KPN ondersteunt iBurgerzaken nu ook de e-Herkenning van Connectis. Wil je meer info: neem contact op met Connectis. Onze contactpersoon is Martijn Kaag.

Wat DigiD is voor burgers is eHerkenning voor bedrijven. Dankzij deze digitale authenticatie kunnen gemeenten hun diensten veilig online aanbieden.

Meer info: Connectis

Gemeente Asten trots: eerste aanvraag via iReisdocumenten

Vorige week vrijdag was het zover: De eerste aanvraag van een reisdocument bij de gemeente Asten op de nieuwe werkwijze met iReisdocumenten. De aanvraag kan straks vanuit thuis gebeuren waarbij alle gegevens worden ingevuld, de afspraak gepland wordt gepland en de betaling plaatsvindt.

De ambtenaar kan op de aanvragen voorbereiden en klaarleggen zodat de afspraak korter kan plaatsvinden. Burger blij en ambtenaar blij… De metingen vinden komende periode plaats, dan kunnen we onderbouwen wat deze nieuwe werkwijze voor voordelen voor burger en gemeente biedt.

RDW innovaties

Daar waar het stagneert in de besluitvorming bij de elektronische handtekeningen bij de wetgevers, gaat RDW wel voortvarend te werk. Zij hebben plannen om de komende jaren de digitale aanvraag van de vervolgaanvragen van de rijbewijzen zelf te gaan doen. Een uitgebreid stappenplan is al gemaakt waarbij mooie innovatieve technologieën worden toegepast. Dit kan op langere termijn zeker gevolgen hebben voor de gemeentelijke dienstverlening en ook de inkomsten van de gemeente.

Tijdens het NVVB congres wordt hier op ingegaan door de RDW, moeite waard om dit te volgen.

Bron: RDW

NVVB congres: ‘groene’ verhuizing én digitale aangifte geboorte

Heeft u het NVVB congres al in uw agenda staan? Het congres vindt plaats op 11 en 12 mei, uiteraard in Noordwijkerhout. Ook PinkRoccade Local Government zal hier als hoofdsponsor een bijdrage aan leveren: In twee workshops zetten wij de zogenaamde ‘groene’ verhuizing met risicoprofielen en fraudebestrijding centraal. Onze andere twee workshops tonen de verdere innovatie van de geboorteaangifte vanuit het ziekenhuis met de elektronische handtekening. Kwartiermakergemeente Ede en Almelo gaan hier dieper op in. Dus heb je plannen? Schrijf je in en stel vragen tijdens de workshops.

iCommunity en iAcademy krijgen extra aandacht

Twee afstudeerprojecten zorgen voor een extra impuls aan de ondersteuning van gebruikers van iBurgerzaken. De iCommunity heeft, via een social media netwerk, mede als doel wachttijden en helpdeskkosten te verlagen.

iAcademy wil de vraag en aanbod van mensen met kennis van iBurgerzaken bijelkaar brengen. Hetzij  applicatiebeheerders of gebruikers. Doel is gemeenten maximaal te ondersteunen bij piekdrukten of in het geval er minder eigen personeel is om taken uitgevoerd te krijgen.

 

Heeft u onze nieuwsbrief nog niet? Vergeet u dan niet aan te melden, zodat u deze update nooit meer hoeft te missen. Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar uw collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: