Direct naar de content
icon search white
4 maart 2019 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (maart 2019)

Als productmanager ben je continu bezig met de toekomst. Zoals met de vraag wat we moeten doen om het voor de burger en de medewerkers van de gemeenten makkelijker te maken. Deze maand schenk ik aandacht aan het 5-jarig bestaan van iBurgerzaken.

24 juni 2014: gemeente Waalwijk gaat live met iBurgerzaken

Deze datum vergeten we nooit meer: 24 juni 2014, gemeente Waalwijk die als eerste gemeente live gaat met iBurgerzaken. Petje af voor de medewerkers van deze gemeente, de kwartiermakers en ook de PinkRoccade medewerkers. Daar waar de landelijke BRP er niet in slaagde een centrale voorziening neer te zetten, zijn wij met z'n allen er wel in geslaagd een mooie oplossing te bieden voor de vernieuwing van de dienstverlening voor burgerzaken. De geboorte van iBurgerzaken.

Waalwijk.png

Hulde en dank aan de kwartiermakers. Hulde aan de innovatiekracht. Aan het lef en de durf van allen die hebben meegeholpen om de vernieuwing op te pakken. En dat ook nog met volle passie en veel plezier.

Ik kijk terug op een periode waarin 3 normwaarden zeer belangrijk zijn geweest: innoveren, samenwerken en vertrouwen in elkaar.

9 blokken.png

We hebben samen veel bereikt. Zo kijk ik naar de hoge percentages selfservice. Daar wordt de burger blij van en dat wordt ook goed gewaardeerd. Zelfs met een ruime 8 door burgers volgens het NVVB dashboard. Daarnaast kijk ik naar de werkdrukvermindering voor de medewerkers. Hier hebben de #LSG17 en #LSG18 workshops een belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar we zijn er nog niet! De komende jaren gaan we nog meer tijdwinst behalen. iService speelt hier een belangrijke rol in. Verbeteringen worden hier meer zichtbaar, zowel verbeteringen in de applicatie als in de werkwijze.

Selfservicepercentages 2018.png

5 jaar iBurgerzaken, dat moet gevierd worden!

De laatste 2 jaar hebben we 22 nieuwe klanten mogen ontmoeten. Ook dat zien we als mooie waardering van het lef dat we samen hebben getoond om een compleet nieuw modern product te ontwikkelen. De teller staat nu op 150 klanten (zonder herindelingen zelfs 172). En daar hadden we 5 jaar geleden alleen maar van kunnen dromen.

Over dromen gesproken. In de vorige nieuwsbrieven heb ik onze droom van iBurgerzaken gepresenteerd en hoe we samen deze droom de komende 5 jaar werkelijkheid maken.

Toekomstdroom.png

Mooi zijn de nieuwe apps of nieuwe innovaties die we jaarlijks ontwikkelen. We hebben momenteel 6 kwartiermakersgroepen voor nieuwe functionaliteiten binnen iBurgerzaken vanuit team Edge. En daarnaast hebben we de kwartiermakersgroepen die samenwerken met team Care en team Core. En iedere keer met mooie resultaten voor de klant. De samenwerking binnen iBurgerzaken is onze gezamenlijke succesfactor. Dank daarvoor.

En we zijn trots dat medewerkers onze vriendelijkheid en klantgerichtheid van onze medewerkers goed waarderen, zelfs met een 7,8. Op naar een 8,5 want we kunnen zeker nog beter. We leren nog elke dag!

Het 5 jaar bestaan van iBurgerzaken vieren we graag met onze klanten en onze medewerkers. Noteer 22 november 2019 alvast in je agenda. Dat wordt onze grote klantendag!

Ook de komende regio-overleggen van de GebruikersVereniging en tijdens het NVVB jaarcongres gaan we een aantal annonceringen doen voor de komende 5 jaar. Ook nu weer gebaseerd op onze basisnormen innovaties, samenwerking en vertrouwen. Ook nu met lef, passie, slimheid en transparantie.

Het zou ook fijn zijn om niet alleen het 5-jaar iBurgerzaken feest samen te vieren maar ook samen te bedenken; Hoe gaan we het 5-jarig bestaan van iBurgerzaken samen vieren?  

Deel jouw idee met mij! Wil je dit bijvoorbeeld vieren per gemeente? Per regio? Of per kwartiermakersgroep? Ik hoor graag jouw mening!

En goed voorbeeld doet volgen.. Jurriaan Piek zijn idee was bijvoorbeeld om een fietstocht voor geïnteresseerden te organiseren van zuid naar noord en bij al onze klanten op de route aan te gaan en iets leuks te doen.

Ik ontvang graag veel ideeën van jullie! Mail ze naar mat.keijers@pinkroccade.nl of bel me (06-29527742) vanaf 8 maart 2019. Op naar een mooi feest en op naar de komende 5 jaar samenwerken aan nog betere dienstverlening en plezier met iBurgerzaken.

Enkele nieuwtjes die er aan komen?

Regio-overleggen GebruikersVereniging

Tijdens de GV sessies gaan we hier meer over delen. Waarin we speciaal aandacht geven aan iRapportage, iManagement Dashboard, iService en iHBA. Daarnaast goed om alvast rekening te houden met een aantal zaken waar we nu mee bezig zijn. Zoals wat aandacht krijgt voor de releases 3.00 en 3.01 van iBurgerzaken.

TMV 2.0 gaat komen

In release 3.01 starten we met het realiseren met de ontsluiting van de TMV 2.0 in iBurgerzaken; het afhandelen van de terugmeldingen. De functionaliteit in iBurgerzaken wordt daarmee vergelijkbaar met de functionaliteit die TMV 2.0 nu biedt via de webinterface maar dan de geautomatiseerde afhandeling. In de releases daarna zullen we de functionaliteit verder uitbreiden met het automatisch starten van een adresonderzoek. Voor het afhandelen van de terugmeldingen in iBurgerzaken zijn we op zoek naar kwartiermakers die samen met ons deze nieuwe functionaliteit gaan ontwikkelen. Doe je ook mee? Laat het mij dan weten.

VNG en PinkRoccade leggen eerste koppeling GGI netwerk

VNG en PinkRoccade Publiekszaken leggen de eerste koppeling voor het GGI netwerk. Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatie- en ICT-voorziening. Ook de koppelingen naar landelijke voorzieningen en naar SaaS-omgevingen vallen hieronder, zoals iBurgerzaken. Met het GGI-Netwerk wordt het makkelijker om deze verbindingen te beheren. Lees meer op de website van VNG realisatie. Of neem voor vragen contact op met Engelbert Wijnhoven.

Voor eIDAS volgen we met iBurgerzaken 2 sporen

eIDAS voor burgers

De routeringsvoorziening wordt ingezet voor ondersteuning eIDAS voor de burger. In juni vorig jaar zijn VNG Realisatie en Logius samen een programma gestart met gemeenten en leveranciers om te onderzoeken of de routeringsvoorziening van de Belastingdienst kan worden ingezet om via het DigiD-koppelvlak ook eIDAS voor de burger te ondersteunen. Inclusief het BSN.

Op termijn is het de bedoeling dat de routeringsvoorziening ook andere authenticatiemiddelen gaat ontsluiten, zoals DigiD Machtigen. Zo ontstaat een mooie landelijke standaard voor het ontsluiten van authenticatiemiddelen, waarbij er één ‘ontkoppelpunt’ is waarmee de gemeente alle mogelijke authenticatiemiddelen voor de burger kan inzetten (zie afbeelding).

PinkRoccade Publiekszaken als eerste leverancier in de pilot

Inmiddels is de pilot met de routeringsvoorziening van start gegaan op 25 februari 2019. 3 gemeenten doen mee met de pilot: Neder Betuwe, Bergen op Zoom en Ede. Rond 1 april wordt de pilot geëvalueerd en wordt besloten wanneer er met de routeringsvoorziening in productie kan worden gegaan. Wederom een mooie innovatie.

eIDAS voor bedrijven

Specificaties voor eHerkenning 1.13 zijn helaas nog steeds niet definitief.
eIDAS voor bedrijven gaan we ondersteunen door het opwaarderen van het koppelvlak eHerkenning naar versie 1.13, waarin het eIDAS koppelvlak breder wordt ondersteund. De oplevering van de specificaties zijn vertraagd, daardoor kunnen we nog niet starten.

eIDAS.png

Wat komt er in release 3.00?

In release 3.00 zitten weer veel nieuwe functionaliteiten. Hieronder som ik er alvast een paar op:

  • Aangifte vermissing identiteitsbewijzen: we hebben veel stemmen ontvangen van gemeenten om deze functionaliteit los aan te bieden;
  • Beveiligde e-mail: Hier wordt samen met gemeente Moerdijk aan gewerkt;
  • SMS gebruik in iBurgerzaken: Zeker voor het afhalen van documenten!;
  • Printoplossing vanuit de Cloud: Samen met Dommelvallei is het printen vanuit de Cloud op locatie verbeterd;
  • Koppeling met JCC afspraken: verbeterde koppeling en ook mogelijk gemaakt voor de digitale aangiften van Rijbewijzen.
Deel via: