Direct naar de content
icon search white
6 maart 2017 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (mrt. 2017)

Deze maand onder meer aandacht voor 'Gaat er duidelijkheid komen over het moment van aansluiting BRP?' en 'De 2 speerpunten van iBurgerzaken voor 2017…'. 

In elke digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Publiekszaken, vind je voortaan deze rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. In deze rubriek vind je onderwerpen als: Wat viel mij op in het nieuws? Wat vind ik goed aan deze ontwikkeling? Wat vindt PinkRoccade van een bepaalde ontwikkeling in de branche? In deze rubriek lees je het nieuws over Burgerzaken vanuit burgerperspectief en innovaties. De ene keer zul je hier mijn mening in teruglezen, de andere keer is sec het nieuwsfeit. 

Veel leesplezier,
Mat

Gaat er duidelijkheid komen over het moment van aansluiting BRP?

Al vele malen is de opleverdatum van de landelijke BPR verschoven. 2014 was ooit de eerst genoemde datum! Maar misschien komt er binnenkort meer duidelijkheid. 9 maart presenteert het landelijke project de planning aan de stuurgroep oBRP. Daarna vindt er afstemming plaats met de leveranciers over hun planning. Vervolgens wordt er gerapporteerd via de minister aan de Tweede Kamer. Vraag voor mij is daarna nog wel hoe de nieuwe minister er over zal denken?!

Maar hoe dan ook. Alle gemeenten met iBurgerzaken kunnen gewoon doorgaan. En als de BRP er komt, wijzigt er niets aan de werkwijze voor burgers (selfservice) of medewerkers. Kortom… iBurgerzaken en de gemeenten zijn niet afhankelijk van de opleverdatum van de BRP. En dat voelt goed!

De 2 speerpunten van iBurgerzaken voor 2017…

In 2016 zijn veel gemeenten iBurgerzaken gaan gebruiken. We zitten momenteel al op 120 gemeenten. Ook zijn de apps iVerblijf & Adres, iRijbewijzen, iReisdocumenten en iVerzoek in gebruik genomen. Dankzij topprestaties van onze kwartiermakers.

In 2017 gaan we de nadruk leggen op 2 onderwerpen:

  1. Samen met de kwartiermakers verdere verbeteringen realiseren in de apps, zodat medewerker sneller en efficiënter zaken kan afhandelen en waarbij de beschikbaarheid van iBurgerzaken boven de 99,5% komt.
  2. Samen met elke gemeente actieplannen opstellen om het aantal digitale transacties, ofwel de selfservice voor en door de burger, te verhogen. Daardoor krijgt de medewerker meer tijd voor de speciale gevallen. De verschillen tussen de gemeenten variëren momenteel van 90% digitaal naar 10% digitaal. We komen je helpen om allen naar 70% of meer selfservice te gaan.

Ofwel het verhogen van het gebruikersgemak voor burger en medewerker. En ook daarvoor hebben we jullie nodig. Aan beide onderwerpen gaan we in iedere nieuwsbrief aandacht geven.

Ministerie stelt permanente testomgevingen DigiD voor afnemers verplicht

Laatste nieuwsbrieven hebben we al vaker aangehaald dat gemeenten verplicht een permanente testomgeving moeten hebben, in relatie tot DigiD. In versie 5 van de voorwaarden over de preproductie omgeving voor DigiD van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, laat Logius weten dat een testomgeving voor de afnemers, waaronder de gemeenten, verplicht is. 

Onderstaand 2 artikelen uit deze voorwaarden:

  • 2.3: Afnemer is verplicht ten behoeve van de preproductieomgeving een eigen permanente testomgeving in te richten.
  • 2.4: Afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen en gebruik van PKI-overheidscertificaten.

Mijn advies luidt dan ook om vanaf 2018 deze testomgevingen structureel op te nemen in de gemeentelijke exploitatie. Gelukkig hebben veel gemeenten al een testomgeving; voor eigen ketentesten of om bij nieuwe releases de medewerkers te kunnen laten oefenen. Zij hebben dat dus waarschijnlijk al geborgd. De gemeenten die nog geen testomgeving hebben, ontvangen van ons binnenkort een aanbieding, zodat zij de juiste bedragen kunnen meenemen in de begroting.

Koppeling iBurgerzaken met Xpert Burgerzaken: 3 maanden op proef

Nagenoeg alle iBurgerzaken gemeenten gebruiken Xpert Burgerzaken, de kennisbank van Reed Business. Van de koppeling met deze kennisbank wordt echter nog weinig gebruik gemaakt. Waarschijnlijk omdat veel gemeenten hier nog geen aandacht aan hebben geschonken.

Ontdek nu zelf de voordelen voor medewerkers. We bieden vanaf 1 april (geen grap) tot 1 juli een gratis proefperiode aan. Je kunt dan de voordelen van de koppeling met de Kennisbank zelf ontdekken.

Voorwaarde is wel dat je 2 keer een webinar volgt, waarin we je leren deze functionaliteit goed te gebruiken. Je ontvangt van ons hierover binnenkort een mail. Daarin kun je je interesse aangeven.

We willen deze methode van ‘gratis uitproberen’ vaker gaan toepassen. Dit zal je helpen de juiste beslissingen te nemen.

Verkiezing 15 maart vraagt extra energie van de medewerkers

Waar ik hoopte op een doorbraak naar digitaal stemmen, gaan we terug naar het potlood… Dat vergt veel (handmatig) werk. Daardoor gaan alle activiteiten tot 15 maart naar de verkiezingen en staat het niet-broodnodige op een laag pitje, merk ik.

Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat we onze klanten hierin beter moeten ondersteunen. En dat gaat ook gebeuren! Met een aantal kwartiermakers zijn we gestart om het voor jullie gemakkelijker te gaan maken. Deze ronde gaat dat niet meer lukken, maar volgend jaar gaan we jullie met iVerkiezingen ondersteunen.

Koppelingen met zaaksystemen krijgen steeds meer aandacht

De eerste koppelingen waren logischerwijs met onze zaaksystemen: iDocumenten en iZaaksuite. Vervolgens heeft de koppeling met e-Suite van Atos/Dimpact gestalte gekregen. Daarna is de koppeling met Circle gerealiseerd. Nu is het de beurt aan koppelingen met Brein, Decos, GreenValley, Mozard en Zaak.nl. We hopen om de 2 maanden een zaakkoppeling live te brengen.

---

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Vergeet je dan niet aan te melden, zodat je deze update nooit meer hoeft te missen. Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar jouw collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: